× รพ.ตรวจโควิด วัคซีนโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Thumbnail HealthServ.net
Thumbnail HealthServ.net

เช็คการประกาศเปิดรับสมัครงาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล มีใบสมัครให้พร้อม หากจะสมัครจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อฝากประวัติได้ (ฝากได้ฟรี) แนะนำให้สมัครขอรับข่าวสารไว้ จะได้ทราบข้อมูลประกาศอย่างรวดเร็วหากมีการเปิดรับสมัครต่างๆ ในครั้งต่อๆไป - โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โทร. 02-926-9368 ต่อ 70

 เช็คการประกาศเปิดรับสมัครงาน ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ที่เว็บไซต์ของโรงพยาบาล มีใบสมัครให้พร้อม หากจะสมัครจะต้องสมัครสมาชิกก่อนเพื่อฝากประวัติได้ (ฝากได้ฟรี) แนะนำให้สมัครขอรับข่าวสารไว้ จะได้ทราบข้อมูลประกาศอย่างรวดเร็วหากมีการเปิดรับสมัครต่างๆ ในครั้งต่อๆไป 
 


ตำแหน่งที่ประกาศ จะมีทั้งงานด้านแพทย์/พยาบาล/เภสัช/เทคนิคการแพทย์  และ งานทั่วไปที่ไม่ใช่ด้านแพทย์ อาทิ พนักงานโรงพยาบาล พนักงานเก็บเงิน ผู้ช่วย  วิศวกรสาขาต่างๆ ฯลฯ 
 
 
ตัวอย่างตำแหน่งงาน ที่ประกาศ  เดือน กรกฏาคม-สิงหาคม 2565
 
 • ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (รับสมัคร 3 สิงหาคม 2565 - 9 สิงหาคม 2565 ) 1 อัตรา 3 ส.ค. 2565
 • ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รับสมัคร 3 สิงหาคม 2565 - 9 สิงหาคม 2565 ) 11 อัตรา 3 ส.ค. 2565
 • ประกาศรับสมัครพนักงานโรงพยาบาล งบโครงการ จำนวน 4 ตำแหน่ง (รับสมัคร 3 สิงหาคม 2565 - 9 สิงหาคม 2565 ) 22 อัตรา 3 ส.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลงบโครงการ ตำแหน่ง นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำศูนย์การแพทย์ธรรมศาสตร์ (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2565) 1 อัตรา 27 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2565) **ปิดรับสมัครแล้ว** 3 อัตรา 27 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 3 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2565 )**ปิดรับสมัครแล้ว** 6 อัตรา 21 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์(เฉพาะทาง) สาขาพยาธิ (รับสมัครตั้งแต่ 19 ก.ค.65 - 22 ก.ค .65) 2 อัตรา 20 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำ สาขาพยาธิ (รับสมัคร ตั้งแต่ 12 ก.ค.65 - 21 ก.ค. 65)**ปิดรับสมัครแล้ว** 1 อัตรา 12 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง แพทย์(เฉพาะทาง) สาขาจิตเวช (รับสมัครตั้งแต่ 12 ก.ค. - 21 ก.ค. 65)**ปิดรับสมัครแล้ว** 1 อัตรา 12 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล จำนวน 4 ตำแหน่ง (เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2565) 0 อัตรา 11 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักอาชีวอนามัย,พยาบาล(งานส่งเสริมสุขภาพ ,หน่วยประสานสิทธิการรักษาพยาบาล) รับสมัคร 11 ก.ค. - 21 ก.ค.65**ปิดรับสมัครแล้ว** 3 อัตรา 11 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ตำแหน่ง พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 0 อัตรา 4 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้โรงพยาบาล ตำแหน่ง พนักงานช่วยงานบริการ ประจำงานสารบรรณและธุรการ 0 อัตรา 4 ก.ค. 2565
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานโรงพยาบาล ประเภทประจำ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ประจำงานทะเบียนและคลังพัสดุ (รับสมัครตั้งแต่ 4 ก.ค. 65 - 11 ก.ค. 65)**ปิดรับสมัครแล้ว** 1 อัตรา 4 ก.ค. 2565
 
 
 
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน  [โหลดที่เว็บไซต์ รพ.]
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ใบสมัครพนักงานโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (ประเภทประจำ/เงินรายได้/งบโรงพยาบาลฯ)
ใบสมัครพนักงาน PART TIME โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
 
 
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
โทร. 02-926-9368 ต่อ 70
 
การเดินทาง
› รถโดยสารประจำทาง :
สาย 29, 39, ปอ. 510, ปอ. 520, ปอ. 39, 1008 ( หนองเสือ) , 338( รังสิต-ประตูน้ำพระอินทร์)
› รถสองแถว :
สาย รังสิต-จารุศร
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ข่าวสารจากโรงพยาบาลต่างๆ

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง