Home : ความรู้สุขภาพ

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
Date: 11/06/2563 View: 648

 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่ คืออะไร

โรคไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา (influenza  virus)  ซึ่งเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตอนบน ที่มักมีการระบาดในฤดูฝน ฤดูหนาว หรือช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง โรคไข้หวัดใหญ่สามารถติดต่อกันได้ง่ายในสถานที่มีกลุ่มคน เช่น โรงเรียน สถามบิน โรงภาพยนต์ เป็นต้น เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งมักจะรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์เดิม

สาเหตุของโรคไข้หวัดใหญ่

เชื้อไวรัสอินฟลูเอนซา มีอยู่ 3 ชนิดใหญ่ คือ ชนิด เอ บี และ ซี แต่ละชนิดของสายพันธุ์แบ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกมากมาย การเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละครั้งเกิดจากเชื้อไวรัสเพียงหนึ่งสายพันธุ์ย่อย เมื่อหายจากโรคไข้หวัดใหญ่ในครั้งนั้น ร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาตัวนั้น และถ้าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ครั้งใหม่ จะเกิดจากเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซาสายพันธุ์ใหม่

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่

อาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัด คือ มีอาการระคายคอ คอแห้ง ไอ จาม คัดจมูก น้ำมูก อ่อนเพลีย ป่วยเมื่อยตามตัว เป็นต้น แต่มีความรุนแรงมากกว่า และอาการมักค่อนข้างเร็ว และมักมีไข้สูง ปวดศีรษะ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า

การติดต่อของโรคไข้หวัดใหญ่

เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ซึ่งมีอยู่ใน น้ำมูก น้ำลาย และ เสมหะของผู้ป่วย สามารถแพร่กระจายเชื้อจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้รวดเร็ว โดยจากละอองเสมหะทางการหายใจ ไอ จาม มือที่ปนเปื้อนเชื้อ และการใช้ของร่วมกัน

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ที่ผลิตจากเชื้อที่ตายแล้วของไวรัสสายพันธุ์ย่อยนั้นๆ โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิดจากเชื้ออื่นๆ

ใครบ้างที่จัดเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป

กลุ่มเสี่ยงที่สมควรเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ คือกลุ่มคนที่มีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อน ที่มีอันตรายได้ง่ายจากการเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งได้แก่กลุ่มเสี่ยงดังนี้

1.       เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี

2.       ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป

3.       หญิงมีครรภ์ และหญิงที่หลังคลอดไปแล้วจนถึง 2 อาทิตย์

4.       ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น

·   โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

·   โรคหัวใจ

·   โรคไตวายเรื้องรัง

·   โรคตับ

·   โรคเบาหวาน

·   โรคเลือด

·   โรคทางสมอง เช่น โรคหลอดเลือดสมอง โรคลมชักโรคพิการทางสมอง เป็นต้น

·   โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด โรคเอดส์ ผู้ป่วยที่ได้รับยาสเตียรอยด์ต่อเนื่องนานๆ

5.    คนที่เป็นโรคอ้วน (BMI มากกว่า 40)

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต้องฉีดซ้ำหรือไม่

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ทุกปี แต่สำหรับกลุ่มเสี่ยงดังที่กล่าวข้างต้น ควรจะได้รับการฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ในช่วงต้นฤดูที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ ต้นฤดูฝนและฤดูหนาว เนื่องจากวัคซีนที่ฉีดในแต่ละปี จะมีองค์ประกอบของเชื้อที่อยู่ในวัคซีนที่ปรับเปลี่ยนไปตามฤดูกาล ให้เหมาะสมกับเชื้อที่มาใหม่แต่ละปี

ใครควรงดรับวัคซีนหรือเลื่อนการรับวัคซีน          

ผู้ที่มีประวัติการแพ้อย่างรุนแรงจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในครั้งก่อน ผู้ที่แพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง  ควรงดรับวัคซีน   หากไม่สบายควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไป   รอให้หายดีก่อนจึงค่อยมารับวัคซีน

การดูแลอาการข้างเคียงของโรคไข้หวัดใหญ่ที่อาจเกิดขึ้น

วัคซีนทุกชนิดสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ สำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวควรหายภายใน 1-2 วัน   การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันทีและแจ้งอาการให้ทราบโดยละเอียด
                         

                         ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์วัคซีนโรงพยาบาลวิภาวดี

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช...
 
โรงพยาบาลมิตรประชา (เพชรเกษม 2
โปรแกรมวัคซีนเด็กสุขภาพดี...
ราคา 5,999
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com