Home : ตรวจ-ทดสอบภูมิแพ้ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ (อากาศ ผิวหนัง เลือด)

คลินิกโรคผิวหนัง

บริการตรวจ ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00-12.00 น. (ปิดรับบัตรก่อน 11.00 น.)
CALL CENTER 1415
หากมีปัญหาสงสัยหรือติดต่อเลื่อนนัด กรุณาโทร 1415 ต่อ 61227-28 ในวันจันทร์และวันพุธ เวลา 8.00 น.- 12.00 น.เท่านั้น
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี T: 1415
Date: 10/10/2563 View: 377
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลสถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
ถนน ราชวิถี แขวง ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
บริการอื่นๆ สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
บริการทั้งหมด
สถาบันสุขภาพเด็กมหาราชินี
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]