ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19))
 โรงพยาบาลลานนา ร่วมโครงการ สปสช.
ตรวจแล็บโควิด-19 คนไทยทุกคน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 
ตามที่สำนักงานสนับสนุนบริการสาธารณสุข (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ประกาศให้มีการดำเนินการเชิงรุกในการตรวจโควิด-19 ก่อนปลดล็อกประเทศไทย ทำให้การเข้าถึงบริการของประชาชนในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 มีมากขึ้น ที่เดินหน้าคัดกรองโรคโควิด-19 เชิงรุก (Active case finding)  ลงตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในพื้นที่เสี่ยงให้ได้มากที่สุด เพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนมารักษา และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสให้เหลือน้อยที่สุด
 
โรงพยาบาลลานนาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการของสปสช. โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
 
-  เป็นโรงพยาบาลเอกกชนที่มีศักยภาพสูง มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ แยกออกมาเป็นสัดส่วน มีทีมงานแพทย์พยาบาลพร้อมปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรค COVID-19
 
- เป็นสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการกับภาครัฐ โดยค่าใช้จ่ายของการให้บริการตรวจของผู้ที่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์ จะเบิกจ่ายตรงกับภาครัฐ
 
- มีห้องปฏิบัติการไบโอโมเลกุลลาร์ ของตนเอง ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการตรวจ COVID-19 สามารถค้นหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบ Real-Time PCR ผ่านการตรวจมาตรฐาน รับรองจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.เชียงใหม่ ให้สามารถทำแล็บตรวจโควิด-19 ได้เองแล้ว ไม่ต้องส่งต่อไปตรวจที่อื่น ทำให้รู้ผลไว ภายใน 24 ชั่วโมง เท่านั้น
 
- มีระบบการรายงาน ควบคุม ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผล ที่ผ่านการรับรองคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
 
- มีระบบการคัดแยกคนไข้สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงทั้งมีอาการและไม่มีอาการ พร้อมด้วยมาตรการความปลอดภัยโดยบุคลากรมีความชำนาญการในการป้องกันความเสี่ยงและการแพร่กระจายของเชื้อ
 
 
เงื่อนไขเข้ารับบริการ ตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โรงพยาบาลลานนา
 
1. เป็นคนไทย ที่มีสิทธิ์ บัตรทอง ประกันสังคม และข้าราชการ
2. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่ง ในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ
- เดินทางมาจากพื้นที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19
- ประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกับคนจำนวนมาก
- ไปสถานที่รวมกลุ่มคน อาทิ ชุมชน ตลาด ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล ระบบขนส่งสาธารณะ
- สัมผัสกับผู้ป่วยต้องสงสัย หรือ ผู้ป่วยได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ
3. ต้องสงสัยมีอาการ COVID -19 มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง อาทิ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก หรือมีโรคปอดอักเสบ
4. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือหาสาเหตุไม่ได้
 
ขั้นตอนให้บริการตรวจหาเชื้อ Covid – 19
 
1. ตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อด้วยวิธี RT-PCR โดยเก็บตัวอย่างในบริเวณจมูก (Nasopharyngeal swab) และการลำคอ (Throat swab) 
2. ส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการใช้ระยะเวลารายงานผลภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองในการตรวจหาเชื้อ Covid-19 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุข
3. กรณีที่ผู้รับบริการเข้าเกณฑ์ความเสี่ยงเฝ้าระวัง อาจจะได้รับการพิจารณาเพื่อนอนรักษาตัวในห้องแยกโรคเดี่ยวที่โรงพยาบาล
 
 
สนใจเข้ารับบริการตรวจหาสารพันธุกรรมไวรัส COVID-19 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ติดต่อได้ที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา  โทร.052-134 777
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลลานนา ปกส

1 ถนนสุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลเอกชัย
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com