หากมีประวัติเข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง จะตรวจฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
หากมีประวัติไม่เข้ากับเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท

แนวทางการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 รพ.นครพิงค์  (ตรวจโควิด-19 (Covid-19) ตรวจโควิด-19 (Covid-19))
แนวทางการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองโควิด-19 รพ.นครพิงค์

รพ.นครพิงค์ได้แบ่งจุดคัดกรองตรวจหาเชื้อโควิดตามอาการของผู้ป่วยเป็น 2 กลุ่ม คือ
 
  1. กลุ่มที่มีอาการ : ไข้ เจ็บคอ น้ำมูกไหล ไอ หอบ จมูกไม่ได้กลิ่น ร่วมกับมีประวัติเข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการที่ คลินิกไข้หวัด (ARI Clinic) บริเวณชั้น 1 อาคาร 2(อาคารผู้ป่วยนอกเก่า) เปิดให้บริการ 8.00-24.00 น.
  2. กลุ่มที่ไม่มีอาการ : แต่มีประวัติเข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง จะให้ทำการตรวจที่ จุดตรวจเชื้อโควิดพระราชทาน (Modular swab unit) บริเวณลานจอดรถ ข้างอาคารผู้ป่วยนอกใหม่ เปิดให้บริการ 8.00-18.00 น.
ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง : หมายถึงผู้ที่ไปยังสถานที่ ในวัน และเวลาดังต่อไปนี้
  1. โดยสารรถกรีนบัส เชียงราย-เชียงใหม่ วันที่ 24 พ.ย. 2563 เวลา 11.00-15.00 น.
  2. Kingsway Host & Karaoke คืนวันที่ 24 พ.ย. 2563
  3. โรงภาพยนต์เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์ เซนทรัลเฟสติวัล โรงที่ 6 วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 16.22-18.45 น.
  4. ร้านชาบูชิ เซนทรัลเฟสติวัล วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 15.39-16.22 น.
  5. ร้านวัตสัน เซนทรัลเฟสติวัล วันที่ 25 พ.ย. 2563 เวลา 18.47-19.16 น.
หากมีประวัติไม่ตรงกับ 5 ข้อนี้ ขึ้นกับดุลยพินิจของแพทย์ผู้ตรวจว่าเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงหรือไม่ 

ค่าใช้จ่าย :
  1. หากมีประวัติเข้าเกณฑ์ผู้สัมผัสกลุ่มเสี่ยง จะตรวจฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. หากมีประวัติไม่เข้ากับเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง จะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาท
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ ปกส

159 หมู่ที่ 10 ถนน โชตนา ตำบล ดอนแก้ว อำเภอแม่ริม เชียงใหม่ 50180
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com