Home :

โครงการภัตตาหารเพล โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุสงฆ์
โครงการภัตตาหารเพล เริ่มเดือนมกราคม 2564 ทุกวันพฤหัสบดีของทุกเดือน
รายได้สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

แจ้งความจำนงได้ที่ ห้องรับบริจาค ชั้น1 อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ และ อาคารพลังใจ (หน้าโรงอาหารศูนย์สุขศาสตร์1)
Date: 30/11/2563 View: 604
image1 size: 900x1569px
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ปกส

95 หมู่ 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]