Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด
Home :

โครงการทุนการศึกษารามาธิบดี มูลนิธิรามาธิบดี

โครงการทุนการศึกษาบุคลากรการแพทย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

Update: 07/09/2564 View: 1,106
 ดังลายพระหัตถ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “บุคลากรการแพทย์” ถือเป็นกำลังสำคัญของการสร้างระบบสาธารณสุขของประเทศ ขณะที่จำนวนผู้ป่วยมีเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี แต่จำนวนบุคลากรนั้นมีอยู่จำกัด นับตั้งแต่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2511 ด้วยพันธกิจในฐานะสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบุคลากรการแพทย์สาขาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดสุขภาวะที่ดีแก่สังคมไทย
 
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี  จวบจนปัจจุบัน  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้ดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยมากกว่า 2 ล้านคนต่อปี และผลิตบุคลากรการแพทย์ได้มากกว่า 18,000 คน  ประกอบด้วย แพทย์  พยาบาล  รวมทั้งแพทย์และพยาบาลเฉพาะทาง และนักวิทยาศาสตร์สื่อความหมาย  บุคลากรเหล่านี้   เมื่อจบไปแล้วได้กระจายออกไปดูแลประชาชนตามสถานพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ และบุคลากรจำนวนหนึ่งอุทิศตัวทำหน้าที่เป็นครูถ่ายทอดวิชาความรู้มุ่งสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพรุ่นต่อ ๆ ไป
 
 ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี บัณฑิตศึกษา และวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญในการประกอบวิชาเวชกรรม จำนวนกว่า 140 หลักสูตรต่อปี โดยครอบคลุมด้านแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ผลิตทั้งแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อดูแลผู้ป่วย จนถึงระดับอาจารย์แพทย์และอาจารย์พยาบาล หลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย ซึ่งเป็นหลักสูตรพิเศษที่เปิดสอนแห่งเดียวในประเทศ  เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการสื่อสารทุกเพศวัย และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์  อันเป็นหน่วยสำคัญในการช่วยเหลือชีวิตขั้นต้นก่อนที่จะถึงโรงพยาบาล  
 
ดังนั้น เพื่อสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และสืบสานพระราชปณิธานพระราชบิดาแห่งการแพทย์  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงได้จัดตั้ง “โครงการทุนการศึกษาบุคลากรการแพทย์” เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ทั้งหลักสูตรปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้สามารถจ่ายค่าการศึกษาและค่าใช้จ่ายจำเป็นในการดำรงชีพ อันจะทำให้นักศึกษาเล่าเรียนได้ตามความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ เมื่อจบการศึกษา จะได้นำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดความเชี่ยวชาญจนเป็นที่พึ่งของผู้ป่วยและทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
 
มูลนิธิรามาธิบดีฯ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็น “ผู้ให้การศึกษา” ผลิตบุคลากรการแพทย์  เพื่อมอบสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนให้แก่คนไทย ผ่านการบริจาคเงินตามกำลังศรัทธา

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)