Home : ความรู้สุขภาพ

เบาหวานกับวิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์แผนจีน

เบาหวานกับวิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์แผนจีน
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยและในครอบครัวเดียวกันอาจพบได้หลายคน โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใดได้บ้าง
Date: 11/06/2563 View: 668

เบาหวานกับวิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์แผนจีน
โรคเบาหวานเป็นโรคที่พบได้บ่อยและในครอบครัวเดียวกันอาจพบได้หลายคน โรคแทรกซ้อนของเบาหวานเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนใดได้บ้าง
1. ตา อาจเป็นต้อกระจกก่อนวัย ประสาทตาหรือจอตาเสื่อมและอาจทำให้ตาบอดในที่สุด
2. ระบบประสาท ผู้ป่วยอาจมีอาการชาหรือปวดแสบปวดร้อนตามปลายมือ ปลายเท้า ซึ่งมักจะทำให้มีแผลเกิดขึ้นที่เท้าได้ง่ายและอาจลุกลามจนเท้าเน่า 
3. ไต มักเกิดภาวะไตวาย มีอาการบวม ซีด ความดันโลหิตสูง
4. ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ทำให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตและหลอดเลือดหัวใจตีบ 
5. ภูมิคุ้มกันต่ำ เป็นโรคติดเชื้อได้ง่าย เช่น วัณโรคปอด กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวยไตอักเสบ โรคเชื้อรา เป็นฝีหรือพุพองบ่อย
6. แผลที่เท้า เป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อย บางครั้งจำเป็นต้องตัดนิ้วเท้าหรือตัดขา
วิธีการบำบัดแบบองค์รวมของการแพทย์แผนจีน
เน้นความสำคัญของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด การรักษาต้นเหตุและโรคแทรกซ้อนของเบาหวานดังนี้
1. ทำความสะอาดหลอดเลือด สลายลิ่มเลือดและไขมัน ซึ่งสอดคล้องกับหลักการวินิจฉัยและการรักษาอันสำคัญของการแพทย์จีน ปวดแสดงว่าไม่โล่ง โล่งแล้วก็จะไม่ปวด เพื่อป้องกันและบรรเทาโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น
2. ปรับความสมดุลของร่างกาย ทำให้ตับและตับอ่อนมีการสังเคราะห์คอเรสเตอรอลและอินซูลินในปริมาณที่เหมาะ สม และเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลแล้วก็จะตอบสนองต่ออินซูลินได้อย่างปกติ เพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
3. บำรุงรักษาไตเสื่อมลงให้แข็งแรงขึ้น เนื่องจากไตเสื่อมทำให้เกิดโรคเบาหวาน แต่เมื่อเป็นโรคเบาหวานแล้วก็จะทำให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นจนเกิดภาวะไตวายซึ่ง เป็นวัฏจักรที่เลวร้าย การบำรุงรักษาไตจึงมีบทบาทสำคัญในการบำบัดฟื้นฟูโรคเบาหวานด้วย
ขณะ เดียวกัน ผู้ป่วยเบาหวานจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้ถูก สุขลักษณะ พยายามหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อใช้วิธีบำบัดรักษาแบบองค์รวมควบคู่กับการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง อาการต่างๆของเบาหวานจึงค่อย ๆ ทุเลาลง

อ้างอิงจาก :  การดูแลสุขภาพในทัศนะการแพทย์จีน

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]