Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี

โปรแกรมตรวจสุขภาพ (รวมหลายชนิดโปรแกรม) โรงพยาบาลเมืองพัทยา

ติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 038-103-900 ต่อ 1512
แผนกตรวจสุขภาพ วันจันทร์ - วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 8.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปกส T: 038-103-900
Date: 03/12/2563 View: 1,827
image1 size: 900x1273px
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
 • โปรแกรมตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ราคาพิเศษเพียง 560 บาท
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองไตวายเรื้อรัง ราคาพิเศษเพียง 1,050 บาท
 • โปรแกรมตรวจหาความผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ราคาพิเศษเพียง 1,240 บาท
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน ราคาพิเศษเพียง ุ660 บาท
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองก่อนแต่งงาน ซื้อคู่เพียง 2,900 บาท
 • โปรแกรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ ราคาเริ่มต้น 1,050 บาท
 • โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ราคาพิเศษเพียง 4,885 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพทางเดินอาหารและตับ ราคาพิเศษเพียง 2,010 บาท
 • โปรแกรมตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ ราคาพิเศษเพียง 2,850 บาท
 • โปรแกรมการนวดแผนไทยประยุกต์ ติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900 ต่อ 3291
 • โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ ติดต่อแพทย์แผนไทย เบอร์โทร 038-103900  ต่อ 3291
 • โปรแกรมอยู่ไฟหลังคลอด ราคาพิเศษ 5 วัน 3,350 บาท
 • โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ราคาพิเศษเพียง 1,800 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพข้าราชการ ราคาเริ่มต้น 530 บาท
 • โปรแกรมตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่า ราคาพิเศษ 1,800 บาท
 • โปรแกรมการนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 นาที ราคา 150 บาท
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
รบกวนผู้เข้ารับบริการทุกท่าน ทําการนัดหมายการตรวจสุขภาพล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
 
ติดต่อ แผนกตรวจสุขภาพ เบอร์โทรศัพท์ 038-103-900 ต่อ 1512
แผนกตรวจสุขภาพ วันจันทร์ - วันพุธ และวันศุกร์
เวลา 8.00 - 16.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเมืองพัทยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเมืองพัทยา ปกส

261/40 หมู่ 10 ซอยบัวขาว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่
โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564...
ราคา 2,600
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]