Home : ข่าว COVID-19

โรงพยาบาลอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิด Superspread ได้ - นพ.ยง ภู่วรวรรณ

การเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน เช่น เป็นไข้ หวัด เจ็บคอ ไอ มีการแยกโรคและตรวจกรองแต่เริ่มแรก จะลดโอกาสแพร่กระจายโรคในโรงพยาบาล
Date: 03/12/2563 View: 511
โควิด-19
 
เชื้อไวรัสจะชอบอากาศเย็นและอยู่ได้นานมากกว่าอากาศที่ร้อน สถานที่ปกปิด เช่น สถานบันเทิงต่างๆจะเป็นแหล่งแพร่กระจายได้ง่ายว่าสถานที่อยู่โล่งแจ้ง การติดต่อของโควิด-19 จะพบได้ง่ายในบุคคลในบ้านเดียวกัน มากกว่าการติดในที่ทำงานถึงเกือบ 10 เท่า ผู้ที่มีอาการจะมีโอกาสแพร่กระจายเชื้อได้มากกว่าผู้ไม่มีอาการ 3-4 เท่า
 
การแพร่กระจายโรคจะเริ่มจากในเมืองก่อน แล้วกระจายสู่ชนบท ในกรณีที่พบผู้ป่วยปอดบวมมาโรงพยาบาลแล้วตรวจพบเป็นโควิด-19  แสดงว่ามีการติดเชื้อหรือแพร่กระจายโรคอีกเป็นจำนวนมากที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ
 
การเฝ้าระวังในกลุ่มที่มีโรคทางเดินหายใจอักเสบแบบเฉียบพลัน เช่น เป็นไข้ หวัด เจ็บคอ ไอ มีการแยกโรคและตรวจกรองแต่เริ่มแรก จะลดโอกาสแพร่กระจายโรคในโรงพยาบาล โรงพยาบาลอาจจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิด Superspread ได้
 
การช่วยกันดูแล เฝ้าสังเกต รวมทั้งคนแปลกหน้า แรงงานต่างชาติ เพื่อป้องกัน การแพร่กระจายโรค เป็นหน้าที่ของทุกคน เราจะต้องยื้อเวลาให้นานที่สุดจนกว่าจะมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมาสร้างภูมิต้านทานให้ เพื่อลดการระบาดของโรคและจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ 
 
คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ต้องใช้เวลาอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี ขอให้ทุกคนช่วยกัน ประคับประคอง จะได้ไม่เกิดความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจ


เพจ นพ.ยง ภู่วรวรรณ
3/12/2563
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]