สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจสุขภาพ
อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 เบอร์โทร : 076-361234 ต่อ 6701, 6708
บอร์มือถือ 088-587-1581, 088-5871582
Email : vcrpkt@gmail.com

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3/4 สายพันธ์ุ สำหรับผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป  (ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี ฟรี วัคซีนไข้หวัดใหญ่ เพื่อผู้ประกันตนวัย 50 ปี)
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3/4 สายพันธ์ุ สำหรับผู้ประกันตน อายุ 50 ปี ขึ้นไป 
สามารถรับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธ์ หรือ 4 สายพันธ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด 
 เริ่ม 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานตรวจสุขภาพ
อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 เบอร์โทร : 076-361234 ต่อ 6701, 6708
บอร์มือถือ 088-587-1581, 088-5871582
Email : vcrpkt@gmail.com
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปกส

353 ถนนเยาวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com