โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน

Jun 11, 2020 688

โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน Stroke Fast Track
นายแพทย์อิทธิกร เลาหทัยเวคิน อายุรแพทย์ระบบประสาทวิทยา ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า
โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากเส้นเลือดสมองที่ตีบตัน ทำให้เนื้อสมองขาดเลือดและเนื้อสมองตายทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

 โรคหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน Stroke Fast Track

นายแพทย์อิทธิกร เลาหทัยเวคิน  อายุรแพทย์ระบบประสาทวิทยา ประจำโรงพยาบาลวิภาวดี กล่าวว่า

โรคหลอดเลือดสมองตีบ  เกิดจากเส้นเลือดสมองที่ตีบตัน  ทำให้เนื้อสมองขาดเลือดและเนื้อสมองตายทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้ค้นพบว่าภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่งหรือ 270 นาที หลังจากผู้ป่วยเกิดอาการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ ที่แพทย์จะใช้ในการวางแผน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง(Cerebral Infartion) หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) โดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด เรียกว่า (Thrombolytic Therapy)

เวลา 4 ชั่วโมงครึ่งหรือ 270 นาที คือ นับตั้งแต่นาทีแรกที่ผู้ป่วยมีอาการ  จนถึงเวลาที่แพทย์ฉีดยาละลายลิ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่านี้มักจะไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้เนื่องจากสมองสามารถทนการขาดเลือดได้นานเพียง 270 นาที หลังจากนั้นเนื้อสมองจะตาย และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในทางการแพทย์จึงเรียกแผนกการรักษานี้ว่า Stroke  Fast  Track หรือ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ 270 นาทีชีวิต

อาการที่ผิดปกติและเป็นสัญญาณเตือนว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือ

1.Symptoms and signs (ข้อใดข้อหนึ่ง)

-แขนขาชา

-แขนขาอ่อนแรง ทั้ง 2 ข้าง

-พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง

-เดินเซทรงตัวไม่อยู่

2.Tim course

-เป็นอย่างรวดเร็วหรือทันทีทันใด

-เป็นหลังตื่นนอน

สำหรับปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือ

-เพศ  ผู้ชายมีโอกาสเกิดขึ้นสูงกว่าผู้หญิง

-อายุ  อายุที่สูงขึ้น ตั้งแต่อายุ  45 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งหมายถึง เมื่ออายุมากขึ้นโอกาสในการเกิดโรคก็ยิ่งมากขึ้น

-ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัวญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่เป็นโรคนี้ก็มีโอกาสเกิดโรคนี้

-โรคประจำตัว ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน  โรคความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง  โรคหัวใจ

-ผู้ที่สูบบุหรี่

-ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

โรคหลอดเลือดสมองตีบ  สามารถป้องกันและลดโอกาสเสียชีวิตได้ โดยการรักษาควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น ดูแลโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ  5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐานไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และถ้าเกิดอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ให้เร็วที่สุด 270 นาที Stroke Fast Track

สำหรับโรงพยาบาลวิภาวดี  มีทีมแพทย์และพยาบาลพร้อมให้การรักษา โดยจะรีบคัดกรองอาการผิดปกติดังกล่าวของผู้ป่วยว่าใช้โรคอัมพาต หรือ โรคหลอดเลือดสมองหรือไม่ เพื่อเข้าแผนการรักษา Stroke Fast Track ตามขั้นตอนการให้บริการทั้งหมดตั้งแต่ท่านมาถึงโรงพยาบาลจนกระทั่งได้รับการรักษา ใช้เวลาอย่างรวดเร็ว  ประมาณ 60-90 นาที

แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิภาวดี 0-2561-1111 ต่อ 4103-4

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com