Home :

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนไทย

ในเวลาราชการ
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกแพทย์แผนจีน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.
คลินิกโฮมิโอพารีย์ วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-17.00 น.
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย วันจันทร์ เวลา 09.00-17.00 น.

นอกเวลาราชการ เวลา 16.00-20.00 น.

คลินิกแพทย์จีน วันจันทร์ - วันศุกร์
คลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์

งดให้บริกรในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ***

สนใจเข้ารับบริการ กรุณาโทรศัพท์นัดคิวล่วงหน้า หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
Tnc 0-2289-7844

กลุ่มงานกรแพทย์แผนไทยและกรแพทย์ทางเลือก ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 20 ปี
ที่อยู่ เลขที่ 8 ชอยเจริญกรุง109 ถนนจริญกรุง แขวงบางคอแหลม ขตบางคอแห
กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2289-7844
Date: 10/10/2563 View: 286
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปกส

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]