Home :

คำแนะนำผู้ใช้บริการ

คำแนะนำผู้ใช้บริการ
• เมื่อท่านมาถึงโรงพยาบาลฯ ติดต่อที่ไหน ขั้นตอนอย่างไร?
• ผู้ป่วยที่มาเป็นครั้งแรก ยังไม่เคยใช้บริการกับโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• คำแนะนำ ในการเตรียมตัวเข้าเป็นผู้ป่วยใน (นอนโรงพยาบาล)
• คำแนะนำในการรับบริการ ที่งานเวชระเบียนนอก (ชั้น G และ ชั้น 2 อาคาร 72 พรรษา มหาราชินี)
• ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิผู้ป่วยและจริยธรรมองค์กร
• คำประกาศ สิทธิผู้ป่วย
• รายละเอียด อัตราค่าบริการทางการแพทย์ / ค่าบริการทางการแพทย์รูปแบบพิเศษ
• 3 พก เมื่อมา

ขั้นตอนและระเบียบการใช้บริการแต่ละประเภท ทำอย่างไรบ้าง?
• ขั้นตอน การทำบัตรเบิกจ่ายตรงข้าราชการ กทม. และกรมบัญชีกลาง
• ขั้นตอนในการเข้ารับบริการ ของห้องตรวจต่างๆ
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยทั่วไป ในเวลาราชการ
• การให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยทั่วไป นอกเวลาราชการ
• รู้จักกับ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
• การให้บริการ คลินิกสุขภาพเด็กดี
• การให้บริการ ตรวจเอกซเรย์
• การให้บริการ ห้องทำแผล - ฉีดยา
• การให้บริการ เจาะเลือด
• การให้บริการ ห้องตรวจทันตกรรม
• ขั้นตอนการให้บริการของ ห้องจ่ายยา
• ขั้นตอน การรับบริการจ่ายยาผู้ป่วยเบิกจ่ายตรงและผู้ป่วยชำระเงินสด
• รู้จักกับ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
• คำแนะนำ การใช้บริการกายภาพบำบัด
• แนวทาง การเยี่ยมไข้ผู้ป่วย
• แนวทาง การส่งผู้ป่วยไปติดต่อศูนย์ส่งต่อผู้ป่วย (Refer)
• แนวทาง การย้ายผู้ป่วยมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
• ขั้นตอน การแจ้งเกิดสำหรับผู้มาฝากครรภ์
• ขั้นตอน การขอประวัติการรักษาพยาบาล
• แนวทาง การเรียกร้องสิทธิประกัน
• แนวปฏิบัติ กรณีพบคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
• ขั้นตอน ในการติดต่อขอรับศพ
• คู่มือ การให้บริการทางพยาธิวิทยาและห้องนิรมัย
Date: 10/10/2563 View: 255
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ปกส

8 เจริญกรุง 111 (ซอยเจริญกรุงประชารักษ์) แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]