Home : ข่าว COVID-19

ผู้ป่วยโควิดรายที่ 46 เชียงใหม่ (5 ธ.ค. 2563) รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์

อายุ 26 ปี ทำงานที่สถานบันเทิงในท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางเข้าประเทศทางพรมแดนธรรมชาติ มาพร้อมกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 43, 44 จังหวัดเชียงใหม่
Date: 05/12/2563 View: 436
ผู้ป่วยโควิดรายที่ 46 เชียงใหม่ (5 ธ.ค. 2563) รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิดเพิ่ม 1 ราย (5 ธ.ค. 2563) รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์


       ผู้ป่วยรายนี้เป็นผู้ป่วยโควิดรายที่ 46 ของเชียงใหม่ เป็นหญิงไทย อายุ  26 ปี ทำงานที่สถานบันเทิงในท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เดินทางเข้าประเทศทางพรมแดนธรรมชาติ มาพร้อมกับผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 43, 44 จังหวัดเชียงใหม่ 
 
     เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม  ผลตรวจไม่พบเชื้อ ได้กักกันสังเกตอาการอยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐกำหนด ต่อมาเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม มีอาการไข้ต่ำๆ ไอเล็กน้อย จึงได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 ผลยืนยันพบเชื้อ รับตัวเข้ารักษาในห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 
     ผลจากการสอบสวนโรคไม่พบผู้สัมผัสเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้เป็นกลุ่มเดียวกันกับผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ รายก่อนหน้านี้ ซึ่งมีประวัติการเดินทางและสัมผัสผู้อื่นในกลุ่มเดียวกัน และหลังจากที่ได้รับการตรวจหาเชื้อครั้งแรก แม้ผลจะเป็นลบ แต่ก็ได้รับการกักกันตัวทันที จนต่อมาผู้ป่วยแสดงอาการและตรวจพบเชื้อดังกล่าว
 
Cr ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพจ รพ.นครพิงค์ เชียงใหม่
ผู้ป่วยโควิดรายที่ 46 เชียงใหม่ (5 ธ.ค. 2563) รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
ผู้ป่วยโควิดรายที่ 46 เชียงใหม่ (5 ธ.ค. 2563) รับไว้รักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com