สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

Jan 21, 2021 459
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 HealthServ.net

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 21 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 4,107 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 15 ราย
 • รักษาอยู่ 179 ราย
 • หายป่วยทั้งหมด 3,868 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
 • เสียชีวิตทั้งหมด 60 ราย

ประวัติเสี่ยง : ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

 • เมียนมา 9 ราย
 • สหราชอาณาจักร 4 ราย
 • สหรัฐอเมริกา 2 ราย ,
 • สิงคโปร์ 2 ราย
 • เอสโตเนีย 1 ราย
 • อินเดีย 1 ราย
 • เยอรมนี 1 ราย
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ (Local Quarantine, State Quarantine, Alternative State Quarantine, Alternative Hospital Quarantine)

สรุปการใช้งานแพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" 

 • ยอดสะสม ตั้งแต่เริ่มโครงการ
 • ผู้ใช้งาน 48,913,143 คน 
 • ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ : 47,893,605 คน
 • ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ : 1,019,538 คน
 • กิจการ/ร้านค้า ลงทะเบียน 296,777 แห่ง 
 • ดาวน์โหลดใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" 1,003,724 คน

ร้อยละการเช็คอิน

 • ผ่านแพลตฟอร์มไทยชนะ 92.3%
 • ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ 7.7%
ศูนย์ข้อมูล COVID-19 
 
Ads block
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com