สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

Dec 11, 2020 295
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 (ข่าว COVID-19 )
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 HealthServ.net

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 4,180 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 15 ราย
 • รักษาอยู่ 217 ราย
 • หายป่วยทั้งหมด 3,903 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
 • เสียชีวิตทั้งหมด 60 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย

 • เป็นคนไทย 8 ราย
 • สัญชาติสวีเดน 1 ราย
 • สหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • เกาหลีใต้ 1 ราย

เดินทางมาจากต่างประเทศ 

 • ซาอุดีอาระเบีย 2 ราย 
 • เมียนมา 3 ราย
 • สวีเดน 1 ราย 
 • สหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • โปรตุเกส 1 ราย 
 • เกาหลีใต้ 1 ราย
 • บาห์เรน 2 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Local Quarantine , State Quarantine ,
Alternative State Quarantine , ด่านควบคุมโรค)5 อันดับประเทศอาเซียน ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
 1. อินโดนีเซีย 6,033 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 598,933 ราย
 2. มาเลเซีย 2,234 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 78,499 ราย
 3. ฟิลิปปินส์ 1,383 ราย : ยอดผู้ป้วยสะสม 445,540 ราย
 4. เมียนมา 1,321 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 104,487 ราย
 5. ไทย 11 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 4,180 ราย
 
Ads block
 
 
 

รัฐบาลเกาหลีใต้ ไอเดียเจ๋ง

 รัฐบาลเกาหลีใต้ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ตู้ พร้อมติดตั้งเตียง 150 เตียง สร้างเป็นโรงพยาบาล ฉุกเฉิน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในกรุงโซล และมีบางส่วนจะติดตั้งที่ Seoul Medical Center ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อและรองรับผู้ป่วย
 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

เชียงราย จัด Big Cleaning Day

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทําความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10101220 (เริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00 น. วันที่ 10 เดือน 12 ปี ค.ศ. 2020) โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปฏิบัติการล้างเมืองทั้ง 18 อําเภอ พร้อมนํารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จํานวน 1 คัน
 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลขอนแก่น
ให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด 19 โรงพยาบาลขอนแก่น...
กลุ่มเสี่ยง ฟรี ไม่เสี่ยงอยากตรวจ 3,500
โรงพยาบาลขอนแก่น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com