Home : ข่าว COVID-19

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

Date: 11/12/2563 View: 400
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563

 • ผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 4,180 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 15 ราย
 • รักษาอยู่ 217 ราย
 • หายป่วยทั้งหมด 3,903 ราย
 • เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
 • เสียชีวิตทั้งหมด 60 ราย

รายละเอียดผู้ป่วยรายใหม่ 11 ราย

 • เป็นคนไทย 8 ราย
 • สัญชาติสวีเดน 1 ราย
 • สหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • เกาหลีใต้ 1 ราย

เดินทางมาจากต่างประเทศ 

 • ซาอุดีอาระเบีย 2 ราย 
 • เมียนมา 3 ราย
 • สวีเดน 1 ราย 
 • สหรัฐอเมริกา 1 ราย
 • โปรตุเกส 1 ราย 
 • เกาหลีใต้ 1 ราย
 • บาห์เรน 2 ราย
เข้าพักสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้
(Local Quarantine , State Quarantine ,
Alternative State Quarantine , ด่านควบคุมโรค)5 อันดับประเทศอาเซียน ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
 1. อินโดนีเซีย 6,033 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 598,933 ราย
 2. มาเลเซีย 2,234 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 78,499 ราย
 3. ฟิลิปปินส์ 1,383 ราย : ยอดผู้ป้วยสะสม 445,540 ราย
 4. เมียนมา 1,321 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 104,487 ราย
 5. ไทย 11 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 4,180 ราย
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 optional image:5fd32702208c9 size:900x506
 
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 optional image:5fd3270c07150 size:900x506
 

รัฐบาลเกาหลีใต้ ไอเดียเจ๋ง

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 optional image:5fd327e22d9de size:900x900
 รัฐบาลเกาหลีใต้ ใช้ตู้คอนเทนเนอร์ 53 ตู้ พร้อมติดตั้งเตียง 150 เตียง สร้างเป็นโรงพยาบาล ฉุกเฉิน เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในกรุงโซล และมีบางส่วนจะติดตั้งที่ Seoul Medical Center ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563 เพื่อใช้ในการตรวจหาเชื้อและรองรับผู้ป่วย
 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข

เชียงราย จัด Big Cleaning Day

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 optional image:5fd3289abd321 size:900x901
จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมทําความสะอาดเมือง Big Cleaning Day ภายใต้รหัส 10101220 (เริ่มตั้งแต่ เวลา 10.00 น. วันที่ 10 เดือน 12 ปี ค.ศ. 2020) โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ปฏิบัติการล้างเมืองทั้ง 18 อําเภอ พร้อมนํารถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ให้บริการตรวจหาเชื้อ SAR-CoV-2 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ จํานวน 1 คัน
 
ที่มา: กระทรวงสาธารณสุข
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม
โปรแกรมตรวจสุขภาพ...
เริ่มต้น 1,700
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com