News ข่าวสุขภาพ ข่าวโควิด บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ตำแหน่งงาน น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com
ป่วยเป็น โรคค่าใช้จ่ายสูง สิทธิบัตรทอง 30 บาท ก็รักษาฟรี HealthServ.net
ป่วยเป็น โรคค่าใช้จ่ายสูง สิทธิบัตรทอง 30 บาท ก็รักษาฟรี HealthServ.net

ป่วยเป็น โรคค่าใช้จ่ายสูง ไม่ต้องกังวล แพงแค่ไหน สิทธิบัตรทอง 30 บาท ก็รักษาฟรี

 ทุกคนที่ใช้ “สิทธิบัตรทอง 30 บาท” หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารับบริการการตรวจ การวินิจฉัย และการรักษาตั้งแต่โรคทั่วไปอย่างโรคไข้หวัด ไปจนถึงการรักษาโรคเรื้อรัง หรือโรคเฉพาะทางที่มีค่าใช้จ่ายสูง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเอชไอวี วัณโรค ฯลฯ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในกระบวนการรักษา ไม่ว่าจะเป็นค่ายาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ และยาที่มีค่าใช้จ่ายสูงตามประกาศของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ค่าอาหารและค่าห้องสามัญระหว่างการพักรักษาตัวที่หน่วยบริการ แม้กระทั่งกรณีการจัดการการส่งต่อเพื่อรักษาระหว่างหน่วยบริการก็ครอบคลุมด้วยเช่นกัน


ตัวอย่างโรคที่บัตรทองรักษาฟรี

 
 • โรคมะเร็ง
 • ผ่าตัดสมอง
 • โรคปอดระยะสุดท้าย
 • การผ่าตัดรักษาข้อเข่าเสื่อม
 • การปลูกถ่ายตับ
 • โรคหลอดเลือดสมอง แตก/ตีบ/ตัน
 • การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (สเต็มเซลล์)
 • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
 • การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา
 • โรคหายาก
 • โรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดชนิดเฉียบพลัน สวนหัวใจ การผ่าตัดหัวใจ การผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ
 • โรคไดวายเรื้อรังระยะสุดท้าย บำบัดทดแทนไต ปลูกถ่ายไต
 • การรักษาเฉพาะโรคที่เกิดจากการดำน้ำ
 • การรักษาด้วยออกซิเจนความกดดันสูง
 • โรคอื่นๆ 

 
ป่วยเป็น โรคค่าใช้จ่ายสูง สิทธิบัตรทอง 30 บาท ก็รักษาฟรี HealthServ
 

สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่ควรรู้ไว้คือ หากทุกคนไปรับบริการรักษาพยาบาลและได้รับยาจากโรงพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่ระดับโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป (มีเตียงนอน 10 เตียงขึ้นไป) จะต้องจ่ายเงินจำนวน 30 บาทต่อครั้ง ยกเว้นบุคคล 20 กลุ่มตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และผู้ที่มีความประสงค์ไม่จ่ายค่าบริการ 30 บาท สามารถแจ้งความจำนงไม่จ่ายค่าบริการได้ที่หน่วยบริการ


 

มีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่ไม่ครอบคลุม 

 
1.เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ 
 
2.การตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 
3.การรักษาที่อยู่ระหว่างการค้นคว้าทดลอง
 
4.การปลูกถ่ายอวัยวะที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
 
5.การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) กำหนด ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมการใช้สิทธิบัตรทอง สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าว/บทความล่าสุด

[ทั้งหมด]

เนื้อหามีผู้อ่านล่าสุด

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์

ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ เลขที่ใบอนุญาต สถานพยาบาล

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง