Home : กัญชาทางการแพทย์ / วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

Date: 15/12/2563 View: 3,615
image1 size: 900x506px

Model การขออนุญาตปลูกกัญชา เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม ภายใต้บทบัญญัติตามกฏหมายยาเสพติดให้โทษในปัจจุบัน

การยื่นขอใบอนุญาต ร่วมกัน ระหว่าง

 1. รพ.สต. 
 2. ประชาชน

1. รพ.สต. 

 • ขออนุญาตปลูก โดยต้องได้รับมอบหมายตามคำสั่ง สป.ที่ 631/2563 (ปลัดกระทรวง สธ.มอบหมายให้นายแพทย์ สสจ. เป็นผู้ขออนุญาต นายแพทย์ สสจ.มอบอำนาจต่อให้แก่ ผอ.รพ.สต.อยู่ในความรับผิดชอบได้)
 • รพ.สต.
  ได้รับใบอนุญาตปลูกและเป็นผู้ควบคุม กำกับดูแลการปลูก 1) ตามมาตรฐานการปลูก 2) ตามกฏหมาย
 • ส่งผลผลิต ช่อดอกและใบแห้ง จำนวน 20 กิโลกรัม ให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร จ.ปทุมธานี คลังกัญชา

2. ประชาชน

 • ประชาชนรวมกลุ่มเป็น 
  • วิสาหกิจชุมชน
  • วิสาหกิจเพื่อสังคม
  • สหกรณ์การเกษตร
 • การปลูกโดยใช้เมล็ดกัญชาสายพันธุ์ไทย 120 เมล็ด (จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)
 • จำนวนปลูก รอบละ 50 ต้น ในพื้นที่ 48 ตร.ม. (จำนวน 2 รอบ)
 • คุณภาพของผลผลิต (ใบและช่อดอก) เป็นไปตามมาตรฐานที่จากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด เช่น สารปนเปื้อน โลหะหนัก
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]