Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

น้ำมันกัญชา เเละกัญชาเเคปซูลเเก้โควิด-19 จริงเหรอ

Date: 15/12/2563 View: 849
image1 size: 1355x1254px

 น้ำมันกัญชา ป้องกันโควิด-19 ได้นั้น 

ไม่จริง
 
ไม่มีข้อมูลรายงานการศึกษาวิจัย ว่าสามารถต้านโควิด-19 ได้
ต้องรับการตรวจกับ คลินิกกัญชาทางแพทย์แผนไทย เพื่อความปลอดภัย
 

น้ำมันกัญชา ป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่

ตอบ
ปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยาทางการแพทย์ที่ยืนยันว่ากัญชาช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้ง กัญชา ยังจัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ยกเว้นกรณีนำไปใช้ทางการแพทย์ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีข้อบ่งใช้กับโรคโควิด-19 และการใช้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้สั่งใช้ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เท่านั้น 
 
น้ำมันกัญชา เเละกัญชาเเคปซูลเเก้โควิด-19 จริงเหรอ  (กัญชาทางการแพทย์ ) Healthserv.net Img2 size: 1355x1254 px
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]