Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564

กำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น
Date: 15/12/2563 | Update: 15/12/2563 View: 1,069
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
กรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ตั้งเป้า กว่า 650 แห่ง ทั่วประเทศ รองรับผู้ป่วยเข้ารับบริการครบวงจร
 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เตรียมขยายการให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยตั้งเป้าโรงพยาบาลของรัฐ กว่า 650 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมผู้ป่วยเข้ารับบริการทั่วประเทศ
 
แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวภายหลัง การตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยเขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ว่าปัจจุบันมีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 402 แห่ง ทั่วประเทศ และมีการขยายคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์แผนไทย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตามความพร้อมของโรงพยาบาล โดยให้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสม 16 ตำรับ และน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ภายใต้การรักษาโรคกรณีจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย (SAS) บริการ ในโรงพยาบาลของรัฐทั่วประทศและมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยน้ำมันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) 30 แห่ง
 
      
 
 
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
 เพื่อให้การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์แผนไทยเกิดความต่อเนื่อง และรูปแบบการจัดบริการทั้งด้านคุณภาพมาตรฐานและการขยายผลให้ครอบคลุมหน่วยบริการทุกระดับ ให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการ รวมถึงการพัฒนาขับเคลื่อนให้ครบกระบวนการตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับปี 2564 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้กำหนดเป้าหมายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยที่ได้มาตรฐาน เพื่อการเข้าถึงบริการอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยกำหนดให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั้ง 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ กว่า 650 แห่ง เปิดให้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย โรงพบาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป 121 แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน 389 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. 150 แห่ง (จังหวัดละ 2 แห่ง) เป็นต้น

 
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี เป็นโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ประจำเขตสุขภาพที่ 8 รองรับประชาชนที่จะใช้บริการตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนผสมของกัญชาปรุงผสมอยู่ ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน มีการสั่งจ่ายตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ จำนวน 12 ตำรับ ที่ผ่านมา นอกจากคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ทางโรงพยาบาลมีการให้บริการคลินิกรักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย คลินิกทางเดินหายใจ (ฟ้าทะลายโจร) คลินิกข้อเข่าเสื่อม คลินิกอภัยสันตา คลินิกหัตถเวชนวดรักษา คลินิกโรคมะเร็ง และคลินิกโรคเบาหวาน โดยมียอดผู้เข้ารับบริการที่ผ่านมา กว่า 8,000 ราย
          
 
สำหรับประชาชนที่จะใช้บริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย เขตสุขภาพที่ 8 อุดรธานี ให้เตรียมหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันที่เข้ารับบริการ ได้แก่ 1) บัตรประชาชน 2) ผลการตรวจเลือด สำหรับผู้ป่วยโรคตับ โรคไต มะเร็ง เบาหวาน และอื่น ๆ 3)ใบรับรองแพทย์ จากโรงพยาบาลของรัฐและยาที่ใช้ประจำ สำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 25 ปี หรือมีอาการป่วยไม่ชัดเจน เช่น ไมเกรน ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ เป็นต้น ทั้งนี้ การจ่ายยาทางการแพทย์แผนไทยที่มีกัญชาผสมอยู่ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์แผนไทยหรือแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ทำการตรวจรักษา คลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จะเปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบสมาร์ทโฟน เพียงดาวน์โหลด “Dr.Ganja in TTM” หรือเดินทางมาปรึกษาเพื่อขอใช้บริการ ติดต่อได้ที่ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี (สสอ.เมือง เดิม)
 
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
ตั้งเป้าขยายคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 650 แห่ง ปี 2564  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com