Home : ความรู้สุขภาพ

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวม และ ไอพีดี จากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวม และ ไอพีดี จากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส
Date: 11/06/2563 View: 514

 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปอดบวม และ ไอพีดี จากการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

 เชื้อ นิวโมคอคคัส คืออะไร ?

เชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งที่มีมากมายหลายสายพันธุ์ พบได้ทั่วไปในโพรงจมูกและลำคอของคนทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ สามารถแพร่กระจายสู่ผู้อื่นได้ง่ายผ่านละอองจากทางเดินหายใจ เพียงแค่การไอหรือจามและทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อโรคเกิดการติดเชื้อ เช่น หูน้ำหนวก ไซนัสอักเสบ หรือปวดบวม เป็นต้น

 ทำไมผู้ใหญ่จึงควรสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ตั้งแต่อายุ 50 ปี เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสามารถในการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคต่าง ๆ ของร่างกายเสื่อมถอยไปด้วย ทำให้มีโอกาสติดเชื้อนิวโมคอคคัสได้ง่ายกว่าเมื่อเทียบกับคนวัยหนุ่มสาว ดังนั้นการเสริมภูมิคุ้มกันจึงเป็นเสมือนการสร้างเกราะป้องกันจากเชื้อร้ายต่าง ๆ อีกขั้นหนึ่ง ทั้งนี้หากร่างกายได้รับการเสริมภูมิคุ้มกันเร็วเท่าไร ก็จะลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัสมากเท่านั้น

วิธีง่าย ๆ ในการป้องกันให้ห่างไกลจากเชื้อนิวโมคอคคัส

-          รักษาสุขอนามัยที่ดี ล้างมือบ่อย ๆ ปิดปาก ปิดจมูกทุกครั้งที่จามหรือไอ

-          หลีกเลี่ยงการสัมผัส คลุกคลีกับผู้ป่วย และการเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด

-          ปรึกษาแพทย์เรื่องการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคปอดบวม จากเชื้อนิวโมคอคคัส เกี่ยวข้องกันอย่างไร ?

เนื่องจากผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซ้ำซ้อน เช่น ปอดอักเสบ ซึ่งอาจรุนแรงถึงขั้นทำให้ระบบหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้ จึงมีคำแนะนำให้ผู้มีปัจจัยเสี่ยงเช่น ผู้สูงอายุ ควรได้รับวัคซีนนิวโมคอคคัส เช่น เดียวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โดยวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถฉีดพร้อมกันในวันเดียวได้แต่ฉีดที่แขนคนละข้าง

วัคซีน...ทางเลือกในป้องกัน

วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส

ที่ใช้อย่างแพร่หลายในผู้ใหญ่และสูงอายุ มี 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนนิวโมคอคคัสแบบคอนจูเกต และวัคซีนนิวโมคอคคัสแบบโพลีแซคคาไรด์ ซึ่งวัคซีนทั้งสองชนิดสามารถครอบคลุมสายพันธุ์ของเชื้อที่ก่อโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรงในประเทศไทยได้ประมาณร้อยละ 68-78 บุคคลที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัส คือ ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้วัคซีนนิวโมคอคคัสยังจัดเป็นวัคซีนทางเลือกควรปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมถึงความคุ้มค่าก่อนได้รับวัคซีนอาการข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนนิวโมคอคคัส ส่วนใหญ่เป็นอาการเฉพาะที่ เช่น ปวดบวมบริเวณที่ฉีดซึ่งมักไม่รุนแรงและหายได้เองใน 2-3 วัน

การติดเชื้อนิวโมคอคคัสรุนแรง      

เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด เยื่อหุ้มสมองอักเสบมักพบในผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ซึ่งได้แก่

-ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป

-ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง อาทิ

            -โรคหัวใจวาย

            -โรคเบาหวาน

            -โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหอบหืดเรื้อรัง

            -โรคตับแข็ง       

            -โรคไตวาย

-ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ อาทิ ผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด ผู้ที่ติดเชื้อโรคมะเร็ง ผู้ที่ต้องฟอกไตเป็ประจำ รวมถึงผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

-ผู้ที่ไม่มีม้าม (ถูกตัดม้ามจากโรคหรืออุบัติเหตุ) หรือม้ามไม่ทำงาน

-ผู้ที่สูบบุหรี่เป็นประจำ

แม้การติดเชื้อนิวโมคอคคัสจะสามารถรักษาได้ด้วยยาปฏิชีวนะแต่ในปัจจุบันพบว่าการใช้ยาปฏิชีวินะอย่างแพร่หลายนั้น ส่งผลให้เชื้อนิวโมคอคคัสมีการดื้อยาเพิ่มมากขึ้น ทำให้การรักษาเป็นไปได้ยากและซับซ้อนขึ้น ดังนั้นการป้องกันก่อนการติดเชื้อจึงเป็นสิ่งที่ควรให้ความสำคัญ

                                   ด้วยความปรารถนาดี  จากโรงพยาบาลวิภาวดี    

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช
ตรวจโควิด โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช...
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]