Home : ข่าว COVID-19

3 มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่

แนวปฏิบัติสำหรับการจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในพื้นที่สาธารณะ
Date: 17/12/2563 | Update: 17/12/2563 View: 1,088
3 มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
มาตรการป้องกันโควิด-19 ช่วงเทศกาลปีใหม่
การจัดคอนเสิร์ต ดนตรี นาฏศิลป์ การแสดง ในพื้นที่สาธารณะ ปฏิบัติดังนี้
  • ควบคุมจำนวนผู้ชม ผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด (ไม่เกิน 50% ของพื้นที่จัดงาน)
  • กำหนดพื้นที่ต่อจำนวนผู้ชม ไม่น้อยกว่า 1 ตารางเมตร/คน
  • จัดแบ่งพื้นที่สำหรับผู้ชมเป็นกลุ่มย่อย มีทางเดินภายในงาน 

กรมอนามัย แนะ จัดคอนเสิร์ต แข่งกีฬา งานมหรสพ ต้องปฏิบัติเข้มตามมาตรการป้องกันโควิด 19

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำผู้จัดงานคอนเสิร์ต การแข่งกีฬา หรืองานมหรสพต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตการป้องกันโควิด 19 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ Thai Stop COVID พร้อมเน้นย้ำมาตรการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือ ป้องกันการแพร่กระจายของโควิด 19
 
           นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย  อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า เนื่องจากใกล้เทศกาลปีใหม่ในหลายพื้นที่เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานมหรสพรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการรวมตัวของผู้คนค่อนข้างหนาแน่น กรมอนามัยจึงแนะนำให้ผู้จัดปฏิบัติตามมาตรการในคำประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศบค.) หรือข้อมูลการปฏิบัติได้ในเว็บไซต์ Thai Stop COVID ของกรมอนามัย ซึ่งจะมีการกำหนดมาตรการต่าง ๆ ที่ต้องปฏิบัติตามในฐานะผู้จัด เช่น การกำหนดจุดเข้าออก การคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ ลักษณะของรูปแบบงานที่จัด เช่น พื้นที่เปิด ห้องประชุม หรือ   โรงภาพยนตร์ ซึ่งจะกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่แตกต่างกันไป หากพื้นที่โล่งก็ต้องจัดให้พอเหมาะ นอกจากนี้ยังมีเรื่องการเตรียมพื้นที่ทำความสะอาด มีบริการจุดล้างมือเพียงพอ จุดจัดการขยะ รวมไปถึงห้องน้ำห้องส้วม ต้องดูแลทั้งหมด ที่สำคัญคือต้องจัดให้มีระยะห่างระหว่างผู้ชมและผู้แสดงด้วย
 
          “ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงานต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด 19 เช่นเดียวกัน โดยต้องสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 -2 เมตร หลีกเลี่ยงการตะโกนและควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮออล์บ่อย ๆ ก่อนและหลังเข้างานร่วมกิจกรรม หรือหลังจากสัมผัสจุดสัมผัสร่วม เช่น สิ่งของเครื่องใช้ และเมื่อกลับถึงบ้านควรเปลี่ยนเสื้อผ้าและอาบน้ำทันที พร้อมทั้งสังเกตอาการตนเอง หากพบว่ามีไข้และมีอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก ต้องงดไปที่สาธารณะ หรือสถานประกอบการใด ๆ และควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ใกล้บ้าน” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว
 


 
กรมอนามัย
17 ธันวาคม 2563 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com