Home : ข่าว COVID-19

ประกาศ! เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในจังหวัดแล้ว

ผวจ.เชียงราย ออกประกาศ เรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในจังหวัด เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 ตามบทสรุป 3 ประเด็น
Date: 19/12/2563 | Update: 19/12/2563 View: 585
ประกาศ! เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในจังหวัดแล้ว  ข่าว COVID-19  Healthserv.net

 เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในจังหวัดแล้ว

ผวจ.เชียงราย ออกประกาศ เรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ภายในจังหวัด เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 63 เนื่องจาก
  • ติดตามผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยงที่กลับจากเมียนมาได้ครบทุกคนแล้ว ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
  • การออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในชุมชน จ.เชียงราย ผลตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม
  • ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษา หายป่วยและกลับบ้านแล้วทุกราย
ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไป

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย

ฉบับที่ 42
เรื่อง จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนิ 2019 (COVID-19) ภายในจังหวัด

ตามที่ จังหวัดเซียงราย ได้พบผู้ปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ในคนไทยผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศสหพันธรัฐสหภาพเมียนมา ทางช่องทางอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนนั้น ซึ่งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและทีมสอบสวนโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้ออกติดตามค้นหาผู้สัมผัสโรคที่มีความเสี่ยง ได้ครบทุกคน ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในกลุ่มดังกล่าว และได้มีการออกค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active Case Finding) โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย พระราชทาน ในชุมชนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใด ส่วนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVD-19) ที่พบทุกคนได้รับรักษาจนหายกลับบ้านได้ครบทุกคนแล้ว ส่วนการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มในปัจจุบันเป็นการพบในสถานกักกันโรค (Local Quarantine) ซึ่งทุกคนอยู่ในการควบคุมดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่มีผู้สัมผัสเสี่ยงหรือแพร่เชื้อในชุมชน

ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 28/2563 เมื่อวันที่ 18 ธันวคม 2563 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายมีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ประกศให้ จังหวัดเชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD- 19) ภายในจังหวัด แต่เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงยังคงเน้นให้ทุกคนที่อาศัยหรือเดินทางเข้ามาจังหวัดเซียงราย ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย
 
ประกาศ! เชียงรายปลอดภัยจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ภายในจังหวัดแล้ว  ข่าว COVID-19  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com