Home : ข่าว COVID-19

สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563

Date: 21/12/2563 | Update: 21/12/2563 View: 1,019
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563
 • ผู้ป่วยรายใหม่ 382 ราย
 • ผู้ป่วยสะสม 5,289 ราย
 • หายป่วยเพิ่ม 12 ราย
 • รักษาอยู่ 1,176 ราย
 • หายป่วยทั้งหมด 4,053 ราย
 •  เสียชีวิตเพิ่ม 0 ราย
 • เสียชีวิตทั้งหมด 60 ราย
ประวัติเสี่ยง : ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ จาก
 • สหราชอาณาจักร 1 ราย
 • สหรัฐอเมริกา 3 ราย
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 ราย 
 • ยูเครน 1 ราย 
 • คูเวต 1 ราย
 • ซูดาน 1 ราย
 • ผู้ติดเชื้อในประเทศ จำนวน 14 ราย จาก จ.พระนครศรีอยุธยา 1 ราย นครปฐม 2 ราย สมุทรปราการ 3 ราย สมุทรสาคร 5 ราย กรุงเทพมหานคร 2 ราย และ ตาก 1 ราย และ
 • ผู้ติดเชื้อในแรงงานต่างด้าว (คัดกรองเชิงรุกในชุมชน) จำนวน 360 ราย

อันดับประเทศอาเซียน ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด
 1. อินโดนีเซีย 6,982 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 664,930 ราย
 2. ฟิลิปปินส์ 1,754 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 459,789 ราย
 3. มาเลเซีย 1,340 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 93,309 ราย
 4. เมียนมา 947 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 116,134 ราย
 5. ไทย 382 ราย : ยอดผู้ป่วยสะสม 5,289 ราย
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
 
สรุปสถานการณ์ COVID-19 วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com