Home : ข่าว COVID-19

ส่องมาตรการจังหวัดติดชายแดน เข้มงวดควบคุมกันโควิด-19 ระบาด

เป็นการจับตาดูมาตรการและแนวปฏิบัติของจังหวัดต่างๆ ที่มีพื้นที่ชายแดนไทย-พม่า แนวตะเข็บรอยต่อ เพื่อการควบคุมสกัดกั้นการแพร่กระจายของโควิด-19 จากแรงงาน การข้ามผ่านแดน โดยจังหวัดต่างๆ อาทิ ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงใหม่ เชียงราย
Date: 21/12/2563 | Update: 21/12/2563 View: 456
ส่องมาตรการจังหวัดติดชายแดน เข้มงวดควบคุมกันโควิด-19 ระบาด ข่าว COVID-19 Healthserv.net

ข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับพื้นที่ชายแดนของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 • กัมพูชา -ระยะทาง ประมาณ 798 กม. จังหวัดชายแดน 7 จังหวัด
 • ลาว -ระยะทางประมาณ 1,810 กม.  จังหวัด ชายแดน 12 จังหวัด
 • พม่า -ระยะทางประมาณ 2,401กม.  จังหวัด ชายแดน 10 จังหวัด
 • มาเลเซีย -ระยะทางประมาณ 647 กม.  จังหวัดชายแดน 4 จังหวัด
 • รวมแนวเขตพื้นที่ทางบกประมาณ 5,656กม. จังหวัดชายแดน 31 จังหวัด

ช่องทางผ่านแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ในพื้นที่ 25 จังหวัด 89 ช่องทาง
 1. ลาว  10 จังหวัด  47 ช่องทาง
  15  ช่องทางถาวร 
  32 ช่องทางผ่อนปรน 
 2. พม่า 7 จังหวัด  18 ช่องทาง
  4  ช่องทางถาวร 
  14 ช่องทางผ่อนปรน 
 3. กัมพูชา  6 จังหวัด  15 ช่องทาง
  6  ช่องทางถาวร 
  9 ช่องทางผ่อนปรน 
 4. มาเลเซีย  4 จังหวัด  9 ช่องทาง
  9  ช่องทางถาวร 

จุดผ่านแดนบริเวณชายแดนไทย-พม่า 7 จังหวัด 17 จุด

 1. เชียงราย   7 ด่าน - 2 ด่านถาวร 5 ด่านผ่อนปรน 
 2. เชียงใหม่  2 ด่านผ่อนปรน
 3. ตาก  1 ด่านถาวร
 4. แม่ฮ่องสอน 4 ด่านผ่อนปรน
 5. กาญจนบุรี  1 ด่านผ่อนปรน
 6. ประจวบคีรีขันธ์ 1 ด่านผ่อนปรน
 7. ระนอง  1 ด่านถาวร
 
 

21 ธค 63

จ.ประจวบฯ เพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ตลอด 24 ชม.ทั้งพื้นที่ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา และพื้นที่ชั้นใน
 
            นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า จากกรณีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวนมากในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ในส่วนของ  จ.ประจวบฯ ได้ปรับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ โดยออกตรวจโรงงาน สถานประกอบการต่างๆ ในทุกอำเภอที่มีการใช้แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสุ่มตรวจหาเชื้อโควิด 19 และระงับการแจ้งเข้าเรือประมงที่มาจาก จ.สมุทรสาคร  ชั่วคราว จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
 
 
            ส่วนพื้นที่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-เมียนมา ยังคงตรึงกำลังเข้มตลอด 24 ชม.เพื่อป้องกันคนต่างด้าวลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ  รวมทั้งได้มีการตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด 19 บนเส้นทางสายหลัก 3 จุด ได้แก่ จุดตรวจบ้านบ่อฝ้าย ถ.เพชรเกษม อ.หัวหิน จุดตรวจบริเวณหน้ามูลนิธิเพชรเกษมหัวหิน ถ.บายพาสชะอำ-ปราณบุรี และจุดตรวจไชยราช ถ.เพชรเกษม อ.บางสะพานน้อย และขอความร่วมมือผู้ที่มีประวัติเดินทางไปที่ตลาดกลางกุ้งมหาชัยหรือตลาดทะเลไทย จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 แจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

ประชาสัมพันธ์เขต 1 
21 ธค 63
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com