Home : ความรู้สุขภาพ

สธ.เผยเครือข่ายบริการโรคหัวใจช่วยลดอัตราตายเพิ่มการเข้าถึงยา

สธ.เผยเครือข่ายบริการโรคหัวใจช่วยลดอัตราตายเพิ่มการเข้าถึงยา
Date: 11/06/2563 View: 682

 สธ.เผยเครือข่ายบริการโรคหัวใจช่วยลดอัตราตายเพิ่มการเข้าถึงยา

ศ.นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวสรุปผลการดำเนินงาน โครงการ วิกฤติโรคหัวใจปลอดภัยทั่วโลก (Save Thais from Heart Diseases) ว่าโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของคนไทย ในช่วงปี 2548-2552 คนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจ ต้องนอนโรงพยาบาลวันละ 1,185 ราย โดยเป็นโรคหัวใจขาดเลือดประมาณ 450 รายต่อวัน เสียชีวิตชั่วโมงล่ะ 2 ราย ผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันในประเทศไทยจะมีอัตราตายสูงกว่าที่อื่นประมาณ 4-6 เท่า

กระทรวงสาธารณสุขจึงเร่งแก้ปัญหา ทำโครงการ วิกฤติโรคหัวใจ ปลอดภัยทั่วไทยโดยพัฒนาศักยภาพสถานบริการระดับปฐมภูมิ  ทุติยภูมิ ตติยภูมิ และสถาบันเฉพาะทาง ให้มีการส่งต่อผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเป็นเครือข่ายดูแลผูป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด สร้างระบบในรูปแบบของเครือข่ายบริการ ( Service Plan) เพิ่มครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัยให้เครือข่ายการบริการในภูมิภาคต่าง ๆ พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อให้ส่งต่อผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมีช่องทางด่วน(Fast track) เพื่อลดระยะเวลาและขึ้นตอนให้การรักษาผู้ป่วยรวดเร็วเป็นมาตรฐาน เดียวกันทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

ผลการดำเนินงานตั้งแต่ตุลาคม 2557 สิงหาคม 2558  จากโรงพยาบาล 288 แห่งที่เข้าร่วมโครงการ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการ 14,550 รายเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน 5,884 ราย โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 8,666 ราย ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเฉียบพลันจากร้อยละ 17 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 10.64 และเพิ่มอัตราการขยายหลอดเลือดจากร้อยละ 65.69 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 69.08

ด้าน นพ.สุพรรณ  ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โครงการ วิกฤติโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทยกรมการแพทย์ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เน้นการอบรมให้ความรู้ จัดทำตำรามาตรฐานการรักษา คู่มือการอ่านคลื่นไฟฟ้าหัวใจพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลระดับประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน ตั้งเป้าเพิ่มศักยภาพโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีคลินิกให้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด( Warfarin Clinic) และให้ทุกเขตสุขภาพมีคลินิกรักษาผู้ป่วยหัวใจวาย (Heart Failure Clinic) อย่างน้อยเขตละ 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งให้ยาละลายลิ่มเลือดได้

                                          ขอบคุณ แหล่งข้อมูลหนังสือพิมพ์แนวหน้า          

 

แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา
แพคเกจผ่าตัดต้อกระจก 5...
ราคา 98,500
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com