Home : ข่าว COVID-19

ยืนยัน สายพันธุ์ไวรัสโควิดสมุทรสาคร ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษและอินโดนีเซีย

Date: 23/12/2563 | Update: 23/12/2563 View: 692
ยืนยัน สายพันธุ์ไวรัสโควิดสมุทรสาคร ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษและอินโดนีเซีย ข่าว COVID-19 Healthserv.net
(23 ธ.ค. 63) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ 
ได้รายงานผลจากการตรวจวิเคราะห์สายพันธุ์ไวรัสโคโรนาในประเทศไทยขณะนี้ ดังนี้
 
เส้นทางและสายพันธุ์เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดใหม่ในประเทศไทย
 1. กลุ่มที่พบระบาดที่สมุทรสาคร เป็นกลุ่มสายพันธุ์ GH  เป็นกลุ่มเดียวกันกับที่พบในกลุ่มชาวเมียนมาร์ลักลอบเข้าเมือง อ.แม่สอด กลุ่ม 1G1 ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา ชายแดนไทย เชียงราย
 2. สายพันธุ์ GH มีต้นตอวิวัฒนาการมาจากอินเดีย (ระบาดในรัฐยะไข่) ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มที่พบระบาดในไทยในระยะแรก (ช่วงมีนาคม 63)
 3. สายพันธุ์ที่ระบาดที่สมุทรสาคร ไม่มีความเกี่ยวพันธุ์กับที่ระบาดในอินโดนีเซีย (D614G)
 4. ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบการกลายพันธุ์ในตำแหน่งยีน N501Y*  ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดการระบาดใหญ่ในอังกฤษขณะนี้ นั่นหมายถึงว่าสายพันธุ์ที่ระบาดในไทย ยังไม่มีความสัมพันธ์กับสายพันธุ์ที่ระบาดในอังกฤษ
  *พบรายงานครั้งแรกในประเทศบราซิล (7 เม.ย. 63) 
 
การแถลงความคืบหน้าสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 23 ธันวาคม 2563
จาก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น.
 
 
ยืนยัน สายพันธุ์ไวรัสโควิดสมุทรสาคร ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษและอินโดนีเซีย ข่าว COVID-19 Healthserv.net
ยืนยัน สายพันธุ์ไวรัสโควิดสมุทรสาคร ไม่เกี่ยวข้องกับสายพันธุ์อังกฤษและอินโดนีเซีย ข่าว COVID-19 Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com