Home : ข่าว COVID-19

รวมประกาศ มาตรการควบคุมเข้า-ออกแต่ละจังหวัด

Date: 26/12/2563 View: 5,204
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 รอบใหม่ ที่เริ่มจากจังหวัดสมุทรสาคร และได้แพร่ระบาดไปยังจังหวัดต่างๆ กว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศไทยแล้ว (ข้อมูล ณ 25 ธันวาคม 63) ในขณะที่บางจังหวัดยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ จนถึงปัจจุบันนี้ ทั้งภาครัฐและจังหวัดต่างๆ ต่างก็ออกประกาศมาตรการต่างๆ มาเพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดนี้ ไม่ให้กระจายหรือลุกลามไปมากขึ้น ดังนั้นประชาชนไทยควรได้รับรู้ รับทราบ และเตรียมตัวปฏิบัติให้ถูกต้องและเคร่งครัดอย่างที่สุด และโปรดเข้าใจว่า การฝ่าฝืนจะมีความผิดตามกฏหมาย 
 
คำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ 3557/2563 เรื่องจัดตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (ฉบับที่ 25)

มีคำสั่ง ตั้งสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคที่สนามกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร ที่ตำบลมหาชัย อเมือง สมุทรสาคร โดยให้ใช้ชื่อว่า "ศูนย์ห่วงใยคนสาคร"

ทั้งนี้ ห้ามบุคคลใดที่ไม่ได้รับอนุญาต เข้าไปหรือออกจากสถานที่ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ (ศูนย์ห่วงใยคนสาคร) เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค

ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตา มีโทษ ตามนัยมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ. โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 18 แห่งพรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน สี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2563
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]