ตามติด ความคืบหน้าวัคซีนโควิดสำหรับคนไทย

Jan 09, 2021 302
 
 • เปิดแผนฉีดวัคซีนโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข [8/1/2564]
  แบ่งเป็น 3 ระยะ เริ่ม ก.พ.-เม.ย. 2 ล้านโดสใน 5 จังหวัด กลุ่มที่จะดำเนินการฉีดก่อน คือ กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ทั้งภาครัฐและเอกชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรค บุคคลทั่วไปที่มีโรคประจำตัวเสี่ยงต่อการเสียชีวิต เช่น โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง มะเร็ง เบาหวาน กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป
 • การประชุมวิชาการ เมื่อไหร่......คนไทยจะได้ใช้วัคซีน COVID-19 [8/1/2564]
  โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม / ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ / รองศาสตราจารย์(พิเศษ) นายแพทย์กำพล สุวรรณพิมลกุล (ผู้ดำเนินรายการ) ณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
 • รายงานความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนและเป้าหมายการฉีด [5/1/2564]
  การจัดหาวัคซีนครอบคลุมประชากรไทย โดย

  1) จัดหาวัคซีนจากการตกลงแบบทวิภาคีกับ บริษัท AstraZeneca อีก 26 ล้านโดส จะได้รับวัคซีนประมาณเดือนมิถุนายน 2564
  2) เจรจากับบริษัท Sinovac Biotech ของประเทศจีน เพื่อจัดหาวัคซีนเร่งด่วนให้ได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2564 จำนวน 2 ล้านโดส วงเงินงบประมาณรวม 1,228,208,000 บาท
  3) การจัดหาวัคซีนจาก COVAX Facility ร้อยละ 20 ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขและเจรจาต่อรอง
  เป้าหมายการฉีดวัคซีน 2,000,000 โดส (เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2564)
  (1) วัคซีน 200,000 โดสแรก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ทำงานภาคสนามในพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่น จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง จ.ชลบุรี เป็นต้น จำนวน 20,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อที่มีภาวะแทรกซ้อนสูง และกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 180,000 คน
  (2) วัคซีน 800,000 โดสแรก ในเดือนมีนาคม 2564 ซึ่งจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ในกลุ่มข้อ (1) จำนวน 200,000 โดส และวัคซีน จำนวน 600,000 โดส ในกลุ่มจังหวัดควบคุมสูงสุด ชายแดนตะวันตกและภาคใต้ เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า (รวมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) จำนวน 60,000 คน และในกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อมีภาวะแทรกซ้อนสูงและกลุ่มจำเป็นอื่น ๆ จำนวน 540,000 คน
  (3) วัคซีน 1,000,000 โดส ในเดือนเมษายน 2564 โดยจะฉีดวัคซีนเข็มที่สองในกลุ่มตามข้อ (2) จำนวน 600,000 คน และสำหรับกรณีที่มีการระบาด จำนวน 400,000 โดส
 • WHO เผย ‘ไทย’ สั่งซื้อวัคซีนโควิด 'จีน' 2 ล้านโดส [4/1/2564]
  องค์การอนามัยโลก (WHO) ประจำประเทศไทย เปิดเผยว่า ไทยจะสั่งซื้อวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวน 2 ล้านโดส ที่พัฒนาโดยบริษัทซิโนแวค ไบโอเทคของจีน สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า กระทรวงสาธารณสุขของไทยประเมินว่า วัคซีนล็อตแรกของจีน จำนวน 200,000 โดสจะมาถึงไทยในช่วงปลายเดือนก.พ. ส่วนวัคซีนล็อตที่สองจำนวน 800,000 โดสจะมาถึงไทยในปลายเดือนมี.ค. ขณะที่วัคซีนที่เหลืออีก 1 ล้านโดสจะมาถึงในปลายเดือน เม.ย.
 • เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว กำลังผลิตปีละ 200 ล้านโด๊ส [4/1/2564]
  บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี จากบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ตั้งแต่วันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยผลิตรอบแรกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคมที่ผ่านมา กำลังดำเนินการผลิตรอบที่ 2
 • สธ. เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้ว กำลังผลิตปีละ 200 ล้านโด๊ส [03/01/2564]
  สธ. เผยไทยเริ่มผลิตวัคซีนโควิด 19 ในประเทศแล้ว โดยเป็นวัคซีนที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด และบริษัทแอสตราเซนเนก้า กำลังการผลิตได้ปีละ 200 ล้านโด๊ส จะทยอยส่งมอบล็อตแรกในเดือนพฤษภาคม 2564 และสั่งซื้อวัคซีนจากบริษัทประเทศจีน เพื่อส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2 ล้านโด๊ส พร้อมเจรจาจัดหาเพิ่มให้คนไทยได้รับการฉีดวัคซีนโดยรัฐ ฟรี ตามเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
 • สธ. เผยไทยหาแหล่งวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม ได้ล็อตแรก 2 ล้านโดส ให้กลุ่มเสี่ยงด่านหน้าโควิด 19 [31/12/2563]
  สธ. เผยข่าวดีได้เจรจาขอซื้อวัคซีนวัคซีนโควิด 19 เพิ่ม จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้าและแหล่งอื่น เบื้องต้นเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน 2564 จะได้รับล็อตพิเศษ 2 ล้านโดส เตรียมวางแผนฉีดกลุ่มเสี่ยงเป็นลำดับแรก สั่งการให้ อย.พร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนวัคซีนจากผู้ผลิตทุกราย
 • อย.พร้อมขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด ทุกค่าย ทุกประเทศ [31/12/2563]
  อย. เปิดช่องทางพิเศษพร้อมอำนวยความสะดวกในการ ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ทุกรายการทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ เน้นความรวดเร็ว ปลอดภัย มีคุณภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล ขอประชาชนเชื่อมั่น
 • "ใบยาสูบ" ความหวัง "วัคซีนโควิด" สัญชาติไทย : ตอบโจทย์ ThaiPBS [30/12/63]
  โครงการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากใบยาสูบ ฝีมือคนไทยเพื่อคนไทย
  ผู้ร่วมรายการ - ผศ.ภญ.ดร.สุธีรา เตชคุณวุฒิ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ CEO บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด
 • คนไทยลุ้นวัคซีนโควิดฟรี “จุฬาฯ-ใบยา” แจงผลทดลองดี คาดพร้อมใช้ในปี 64 [14/12/2563] 
  จุฬาฯ จับมือ ใบยา ไฟโตฟาร์ม พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 สำเร็จ ในห้องปฏิบัติการ เริ่มทดลองในมนุษย์ มิ.ย.64 พร้อมใช้ไม่เกินปี 64 ลั่นคนไทยใช้ฟรี เริ่มจากกลุ่มเสี่ยงก่อน อนาคตเล็งสร้างรายได้เพิ่มจากการส่งออกวัคซีนไปต่างประเทศ
 • FDA อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์แล้ว [12/12/2563]
  FDA อนุมัติใช้วัคซีนต้านโควิดของไฟเซอร์แล้ว เตรียมแจกจ่ายทั่วสหรัฐ: สำนักงานอาหารและยา (FDA) ของสหรัฐได้อนุมัติให้มีการใช้วัคซีนต้านโรคโควิด-19 ของบริษัทไฟเซอร์ อิงค์และบริษัทไบโอเอ็นเทคในกรณีฉุกเฉินแล้ว
 • ไฟเซอร์และไบออนเทค เผยผลทดสอบประสิทธิภาพ 95% พร้อมยื่นขออนุมัติจาก FDA เร็วๆนี้ [7/12/2563]
  วัคซีนโคโรน่าไวรัส ที่มีชื่อเรียกว่า BNT162b2 นี้มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันไวรัสได้นานถึง 28 วัน หลังจากได้รับการวัคซีนครั้งแรกแล้ว และมีประสิทธิภาพคงที่สม่ำเสมอในคนทุกวัย เชื้อชาติและทุกกลุ่มชาติพันธุ์ แม้ในกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากความรุนแรงของโรคโควิด-19 วัคซีนตัวนี้ยังมีประสิทธิภาพสูงถึงระดับ 94%
 • สหภาพยุโรปเตรียมลงนามจัดซื้อวัคซีนสำหรับ COVID-19 ภายใต้การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Pfizer และ BioNTech [BoTSS] [2/12/2563]
  สหภาพยุโรปเตรียมลงนามจัดซื้อวัคซีนสำหรับ COVID-19 ภายใต้การพัฒนาร่วมกันระหว่าง Pfizer บริษัทยาของสหรัฐฯ และ BioNTech บริษัทชีวเคมีของเยอรมนีในเร็วๆ นี้ขณะที่ทาง European Medicines Agency (EMA) ระบุว่ายังไม่ได้รับข้อมูลผลการทดสอบรอบล่าสุดที่ทาง Pfizer และ BioNTech
 • วัคซีนโควิด-19 ใกล้จุดหมายปลายทาง - ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ [2/12/2563]
  วันนี้เราได้ข่าวดีเบื้องต้นของวัคซีน mRNA บริษัท “ไฟเซอร์ อิงค์” กับ “ไบโอเอ็นเทคฯ” ถึงประสิทธิภาพของโควิดวัคซีนประมาณ 90%
 • สธ.เผยข่าวดี คาดคนไทยได้ใช้วัคซีนป้องกันโควิด 19 กลางปีหน้า [24/11/2563]
  กระทรวงสาธารณสุข เผยข่าวดีคนไทย และเป็นข่าวดีในระดับโลก วัคซีนวิจัยป้องกันโควิด 19จากบริษัทแอสตร้าเซนเนก้า ที่รัฐบาลไทยตกลงร่วมมือในการพัฒนาและเตรียมจัดซื้อวัคซีน ประสบผลสำเร็จเกินข้อกำหนด WHO ประสิทธิผลสูงสุดถึง 90% ไม่พบอาสาสมัครที่ต้องรักษาในโรงพยาบาล/มีอาการรุนแรง ชูจุดเด่นกำลังการผลิตสูง จัดเก็บง่าย ขนส่งสะดวก เตรียมขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง คาดคนไทยได้ใช้กลางปีหน้า  
 • ครม.เห็นชอบไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 26 ล้านโดส [17/11/2563]
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เผย ครม.มีมติเห็นชอบให้ไทยจองซื้อวัคซีนโควิด 19 จากแอสตราเซนเนกาจำนวน 26 ล้านโดส เพื่อให้คนไทย 13 ล้านคนเข้าถึงวัคซีนเป็นประเทศแรกๆ หลังวัคซีนสำเร็จ พร้อมขอทุกคนยังสวมหน้ากาก เพื่อเป็นวัคซีนป้องกันโรคก่อนที่จะได้วัคซีนมาฉีด หลังพบคนเริ่มการ์ดตก ใส่หน้ากากลดลงจาก 90 กว่าเปอร์เซ็นต์เหลือ 50 กว่าเปอร์เซ็นต์
 
 
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย
Worldwide IVF Center

ICSI Promotion

ราคาพิเศษ 169,000
Worldwide IVF Center
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่น
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เน
โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ อินเตอร์เน
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com