Home : ข่าว COVID-19

ทัพอากาศและ 4 สถานพยาบาลในสังกัดเตรียมพร้อมสนับสนุนรับมือโควิด

ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่กระจาย COVID-19 ในพื้นที่โซนเหนือของกรุงเทพมหานคร
Date: 04/01/2564 | Update: 04/01/2564 View: 719
วันนี้ ( 4 ม.ค.64) พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทอ.) ตรวจความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัดกองทัพอากาศ และให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ในการปฏิบัติหน้าที่รองรับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยมี พล.อ.ท.ธนวิตต สกุลแสงประภา เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พล.อ.ต.ทวีพงษ์ ปาจรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พล.อ.ต.ไพรวัลย์ พัชรธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจันทรุเบกษา และ น.อ.อ.นคร บุญมี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ให้การต้อนรับ
 
ในโอกาสนี้ ผู้บัญชาการทหารอากาศได้รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และความพร้อมของกรมแพทย์ทหารอากาศ และสถานพยาบาลในสังกัด ในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ณ หน่วยการรักษาต่างๆ ได้แก่ ห้องตรวจเชื้อพระราชทาน, จุดตรวจโรคทางเดินหายใจแบบ One stop service, ห้องปฏิบัติการ PCR , ห้องแยกโรคความดันลบสำหรับการรักษาผู้ป่วย COVID-19โดยขณะนี้ โรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วย COVID-19 ในสังกัดกรมแพทย์ทหารอากาศ ได้แก่
    
  • โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เป็นโรงพยาบาลหลักในการรักษาพยาบาล โดยมีขีดความสามารถในการรักษาผู้ป่วยโรครุนแรง ระดับ 4
  • โรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) ปรับบทบาทเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรงระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค
  • โรงพยาบาลจันทรุเบกษา ดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ที่อาการไม่รุนแรง ระดับ 1-3 รวมถึงการกักกันโรค
  • กองเวชศาสตร์ป้องกัน มีบทบาทหลักในการป้องกันและสอบสวนโรค
 
นอกจากนี้ยังมีการประสานกับโรงพยาบาลเครือข่าย ในการรักษาพยาบาล การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างโรงพยาบาลเครือข่าย และส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้สามารถรองรับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com