Home : ข่าว COVID-19

จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส คืออาการจำเพาะของการติดเชื้อโควิด

จมูกไม่ได้กลิ่น (anosmia) และลิ้นไม่รับรส (ageusia) คือ จุดเด่นที่จำเพาะมากของการติดเชื้อโควิด
Date: 05/01/2564 View: 9,929
image1 size: 800x604px

จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ท่านมีอาการนี้ไหม 

  • จุดเด่นที่จำเพาะมากของการติดเชื้อโควิด คือ จมูกไม่ได้กลิ่น (anosmia)  และลิ้นไม่รับรส (ageusia) หรือบางคนอาจรับกลิ่นรับรสใด้น้อยลง นี่คืออาการเด่นที่เป็น signature ของการติดเชื้อโควิด
  • ในรายงานชิ้นสำคัญทางการแพทย์ มีการศึกษา meta-analysis หรือการทบทวนงานวิจัยหลายชิ้นเพื่อมาสรุปรวม พบว่า ในคนที่ติดเชื้อโควิด 1,627 คน พบภาวะจมูกได้กลิ่นลดลงหรือไม่ได้กลิ่น 52.73% และในคนติดเชื้อโควิด 1,390 คน พบว่าลิ้นรับรู้รสเปลี่ยนไปหรือไม่รู้รส 43.93% 
  • อาการเหล่านี้เป็นแล้วจะหายไปเองในไม่กี่วัน  แต่หากท่านใดมีอาการจมูกไม่กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส แทบจะแปลได้ว่า ท่านได้ติดเชื้อโควิดแล้ว  ให้แยกตัวออกจากคนอื่น แล้วเดินทางโดยไม่ใช้ขนส่งสาธารณะเพื่อไปตรวจเชื้อโควิดที่โรงพยาบาล
  • อาการไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ เมื่อยตัว หรือไม่มีอาการนั้น เป็นอาการโควิดที่ไม่จำเพาะ แต่หากพบว่าการได้กลิ่นและการรับรสมีปัญหา  แปลว่า ท่านน่าจะติดเชื้อโควิดแล้วครับ  ซึ่งไม่ได้น่าตกใจ เพียงแต่ไปตรวจให้รู้และจะได้กักตัวเองไม่ให้แพร่โรคให้คนอื่นๆต่อไป
     
ทุกวันก็ลองตรวจสอบตนเอง จมูกยังได้กลิ่น ลิ้นยังรับรส  ได้เหมือนเดิมอยู่ใช่ไหม?

เพจชมรมแพทย์ชนบท
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]