Home : ข่าว COVID-19

ข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้มีความเสี่ยง COVD-19 และต้องกักตัว 14 วัน

12 ข้อแนวปฏิบัติที่ควรทำ (อัพเดต 1 มกราคม 64)
Date: 05/01/2564 View: 533
image1 size: 800x1142px

ข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้มีความเสี่ยง COVD-19 และต้องกักตัว 14 วัน

 1. หยุดเรียนหรือหยุดทำงาน และอยู่ที่บ้านแยกตัวจากผู้อื่น
 2. ขณะแยกตัวอยู่บน ควรอยู่ห่างจากสมาชิกในบ้านอย่างน้อย 1-2 เมตร
 3. หากจำเป็นต้องติดต่อกับผู้อื่น ควรหลีกลี่ยงการติดต่อกับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีโรคประจำตัว
 4. หากจำเป็นต้องสื่อสารกับผู้อื่น ต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 5. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและส หรือแอลกอฮอล์จลล้างมือ อย่างน้อย 20-30 วินาที
 6. รับประทานอาหารแยกจากผู้อื่น หรือหากรับประทานอาหารร่วมกันต้องอยู่ให้ห่างกัน อย่างน้อย 1 เมตรและแยกสำรับอาหาร
 7. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น จาน ชาม ซ้อน ส้อม เสื้อผ้า หรือผ้าเช็ดตัว
 8. หากเข้าห้องน้ำ หลังทำธุระเสร็จให้ปิดฝาก่อนกดชักโครก เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ
 9. เช็ดทำความสะอาดบริเวณที่สัมผัสบ่อย ๆ ช่น ก๊อกน้ำ ลูกบิดประตู ราวบันได
 10. ทำความสะอาดสื้อผ้ ผ้ขนหนู ด้วยผงซักฟอกธรรมดาและซักด้วยน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 60-90 องศาเซลเซียส
 11. เฝ้าระวังตนเองจากอาการเป็นไข้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หากมีอาการไอ จาม ให้ปิดปาก และจมูกด้วยกระดาษทิชทุกครั้ง และทิ้งในถุงพลาสติกที่ปิดมิดชิด ในกรณีที่ไม่สามารถหยิบกระดาษทิชได้ ให้ใช้บริเวณต้นแขนในการปิดปากและจมูก
 12. หากมีอาการไช้ ไอ มีน้ำมูก หรือเจ็บคอ ควรพบแพทย์ โดยระหว่างทางให้สวมใส่หน้ากาก อนามัยและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่ามีประวัติเสี่ยง
ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม 2564
อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 
 
ข้อปฏิบัติสำหรับ ผู้มีความเสี่ยง COVD-19 และต้องกักตัว 14 วัน (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img4 size: 800x999 px
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]