Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์

ราคา 4,900 - 5,500
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเมดพาร์ค T: 02-023-3333
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 09/01/2564 View: 585
แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน  ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Healthserv.net
 ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์ในรับมือได้ทันท่วงที
 
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
สำหรับผู้ชาย 8 รายการ  ราคา 4,900 บาท
สำหรับผู้หญิง 9 รายการ  ราคา 5,500 บาท
เงื่อนไขการใช้บริการ:
ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564
ราคาดังกล่าวรวมค่าสูตินรีแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
ราคานี้รวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 
คลินิกสูตินรีเวช
ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
 
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
 
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเมดพาร์ค
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค

3333 ถนนพระรามที่ 4 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่
โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน...
ราคา 2,600
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com