Home : แพคเกจ : กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด)

แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า

ราคา 290,000
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 17/01/2564 View: 449
แพคเกจผ่าตัดศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า  กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) กระดูก ข้อ เข่า (ตรวจ-รักษา-ผ่าตัด) Healthserv.net
สอบถามเพิ่มเติมที่
ศูนย์ข้อสะโพกและข้อเข่า
ชั้น 1 ฝั่งทิศใต้ (S1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2310 3731, 0 2310 3732 หรือ โทร. 1719
Email : info@bangkokhospital.com
 
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

5 ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น
แผนกกระดูกและข้อ
 
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com