Home : แพคเกจ : อัมพฤกษ์ อัมพาต พาร์กินสัน

แพคเกจตรวจหาปัจจัยเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต

เริ่มต้น 22,000
Date: 17/01/2564 View: 296
image1 size: 800x878px
 โรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคอัมพฤกษ์ หรืออัมพาต มีสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ หลอดเลือดในสมองตีบ หรืออุดตัน (พบประมาณ 70%) และเลือดออกในสมอง (พบประมาณ 30%) โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของภาวะทุพพลภาพอันดับหนึ่ง การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่า
 
“ปากเบี้ยว พูดลำบาก แขนขาอ่อนแรง ตาพร่ามัว อันตรายที่ไม่ควรมองข้ามโรคหลอดเลือดสมองตีบ..แตก..ตัน”
 
 
โรคหลอดเลือดสมอง อาจทำให้สูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจอย่างปัจจุบันทันด่วน ถ้าคุณเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้
 
ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ 
ความดันโลหิตสูง
เบาหวาน
ไขมันในเลือดสูง
โรคหัวใจ
มีพฤติกรรมบริโภคแอลกอฮอล์ และสูบบุหรี่ น้ำหนักตัวเกินมาตรฐาน
 
 
ปัจจัยเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้
อายุ พบว่าโอกาสที่จะเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าทุก 10 ปี ในผู้ที่มีอายุมากกว่า 55 ปีขึ้นไป
เพศ พบการเกิดโรคหลอดเลือดสมองในเพศหญิง มากกว่าเพศชาย
ประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง
ผู้ที่เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดสมองมาก่อน
ตรวจหาความเสี่ยงการเป็นโรคหลอดเลือดสมองที่
 
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ชั้น 1 และ 2 ฝั่งทิศเหนือ (N1) อาคารโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 7.00 – 20.00 น.
โทร.02 310 3000 or 1719 (Local calls)
 
อีเมล: [email protected]

 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลกรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล

5 ซอย เพชรบุรี 47 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]