Home : ข่าว COVID-19

อาการโควิด ระยะยาว (Long COVID) - ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

รายงานจากอังกฤษกล่าวถึงผลกระทบกับร่างกายและสุขภาพของผู้ที่ติดโควิด-19 และรักษาหายแล้ว แต่ผลจากการอาการของโควิดทำให้อวัยวะถูกกระทบหรือถูกทำลายถาวร หรือกระทั่งส่งผลต่ออาการหรือโรคประจำตัวของผู้ป่วยที่อาจทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้นได้
Date: 21/01/2564 View: 811

อาการโควิด ระยะยาว (Long COVID หรือ Long Hauler) 20/1/64

ศ นพ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
 
เป็นที่จับตาและเรียกร้องให้มีการให้ความสำคัญกับผู้ป่วย โควิด-19 ที่รอดชีวิตไปแล้วแต่ยังคงมีอาการทุกข์ทรมานต่อเนื่องไปอีกตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมา
 
เอกสารจากประเทศอังกฤษ NICE (the National Institute for Health and Care Excellence) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พยายามที่จะแบ่งกลุ่มอาการต่างๆ ออกเป็นสามระยะด้วยกัน
  1. ระยะแรกที่เป็นการติดเชื้อและมีอาการของ โควิด-19 อยู่ถึงสี่สัปดาห์ (acute COVID-19) 
  2. ระยะที่สองยังคงมีอาการอยู่ต่อเนื่องจากสี่ถึง 12 สัปดาห์ (ongoing symptomatic COVID-19) 
  3. ระยะที่สามมีอาการที่เกิดขึ้นระหว่างที่ติดเชื้อหรือหลังจากการติดเชื้อ ที่เข้ากันได้กับ โควิด-19 โดยยังคงมีอาการต่อเนื่องยาวนานกว่า 12 สัปดาห์ ทั้งนี้โดยที่ไม่สามารถอธิบายได้จากโรคอื่น
ในประเทศอังกฤษเองจากการประเมินผู้ป่วย 186,000 ราย พบว่าหนึ่งในห้าจะมีอาการต่อเนื่องถึง 12 สัปดาห์และ 9.9% จะยังคงมีอาการอยู่หลังจาก 12 สัปดาห์
 
โดยอาการที่พบบ่อยได้แก่อ่อนเพลีย ไอและปวดหัว
 
ทั้งนี้เข้ากันได้กับรายงานการศึกษาจากหลายประเทศที่มีผู้ติดเชื้อและมีอาการทั้งที่อาการไม่มาก หายเองหรือมีอาการหนักต้องเข้าโรงพยาบาล เมื่อหายแล้วนอกจากจะพบว่าอวัยวะที่ถูกกระทบจะมีบางส่วนถูกทำลายถาวร ยกตัวอย่างเช่น ปอดบวม แม้เมื่อหายแล้ว จะมีบางส่วนถูกทำลายไป มากน้อยขึ้นอยู่กับการรักษาเร็วหรือช้า และประสบผลสำเร็จในการกำจัดไวรัส และป้องกันไม่ให้ไวรัสจุดชนวนปะทุให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงในอวัยวะต่างๆ หรือไม่
 
นอกจากนั้นถึงแม้ว่าอาการเด่นจะเป็นในเรื่องของปอดบวมก็ตาม แต่ผลของการติดเชื้อไวรัสและการอักเสบจะส่งผลไปยังโรคประจำตัวที่ผู้ป่วยมีอยู่แล้ว เช่น กำลังจะมีสมองเสื่อมหรือมีสมองเสื่อมอยู่บ้าง ภาวะสมองเสื่อมนั้นจะมีความรุนแรงขึ้นมากหลังจากที่หายจาก โควิด-19 แล้ว และเช่นเดียวกันกับโรคหัวใจและโรคไต รวมทั้งโรคที่เกิดกับระบบอวัยวะอื่นๆ
 
ความจำเป็นที่ต้องป้องกันไม่ให้ โควิด-19 ระบาดลุกลามไปทั่ว
ไม่ใช่คำนึงถึงแต่รักษาชีวิตผู้ป่วยเท่านั้น แต่ยังคงต้องคิดถึงผลกระทบในระยะยาวที่ผู้ป่วยเหล่านี้จะต้องดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความลำบาก
 
จากเพจ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha (20/1/2564)
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]