Home : ความรู้สุขภาพ

สั่งอาหารดีลิเวอรี่ (Delivery) อย่างไร ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19

Date: 21/01/2564 View: 492
สถานการณ์โควิดทำให้เราได้เรียนรู้และเกิดพฤติกรรมวิถีชีวิตปกติรูปแบบใหม่หลายด้าน พฤติกรรมหนึ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับธุรกิจจากโควิด คือพฤติกรรมการซื้อของหรืออาหารจากธุรกิจดีลิเวอรี่ (บริการส่งถึงบ้าน)
 
“เรื่องกินเรื่องใหญ่” สำหรับคนไทยหรือคนชาติไหนก็สำคัญ พฤติกรรมการกินของคนไทยแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบหลัก ๆ คือ นั่งที่ร้าน ร้านสะดวกซื้อ และดีลิเวอรี่ พบว่าในช่วงเดือนที่โควิดมาแรงพฤติกรรมนั่งกินที่ร้าน และร้านสะดวกซื้อ ลดลงไปอย่างเห็นได้ชัด ขณะที่ดีลิเวอรี่ได้รับความนิยมสูงสุด
 
พฤติกรรมการซื้อของดีลิเวอรี่ (Delivery) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดหรือแพร่เชื้อโควิด มีข้อแนะนำ 4 ข้อป้องกัน ดังนี้
 1. ผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบดีลิเวอรี่
  ติดตามสถานการณ์การป้องกันโรค และให้ความรู้หรือประชาสัมพันธ์แก่ผู้ขนส่งอาหาร เมื่อไปส่งอาหารให้ลูกค้าให้ใช้วิธีการส่งอาหารแบบ Personal Distancing ยืนห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1 เมตร และห้ามวางอาหารบนพื้น
 2. ร้านอาหารให้บริการอาหารในรูปแบบดีลิเวอรี่
  ร้านอาหารต้องสะอาด ถูกสุขลักษณะ อาหารปรุงสำเร็จ ต้องปรุงสุกใหม่ สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ปรุงให้สุกด้วยความร้อนไม่น้อยกว่า 70 องศาเซลเซียส นานกว่า 5 นาที หลีกเลี่ยงการจำหน่ายอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
 3. ผู้ขนส่งอาหารดีลิเวอรี่
  ต้องลงทะเบียนกับผู้ประกอบการที่จัดบริการอาหารแบบดีลิเวอรี่ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยระหว่างปฏิบัติงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าร้านอาหาร ก่อนและหลังการส่งอาหาร
 4. ผู้สั่งซื้ออาหาร/ผู้บริโภค
  ให้จัดเตรียมภาชนะรองรับอาหาร เช่น กล่องหรือโต๊ะแบบพับได้ และให้ยืนห่างจากผู้ขนส่งอาหารอย่างน้อย 1 เมตร ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หลังการรับอาหารจากคนขนส่งอาหาร และควรจ่ายค่าบริการโดยวิธี E-Payment หรือเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสเงินทอน และควร “งด” รับช้อนส้อมพลาสติกเพื่อลดการสัมผัสและรักษาสิ่งแวดล้อม
สั่งอาหารดีลิเวอรี่ (Delivery) อย่างปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 ทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เน้นปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากาก หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง กินอาหารปรุงสุก เพื่อให้ปลอดภัยและห่างไกลจากโควิด-19
 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
14 มกราคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]