Home : ข่าว COVID-19

ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้จัดทำขั้นตอนการเดินทางกลับไทยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้
Date: 23/01/2564 View: 534
image1 size: 800x1556px

ขั้นตอนที่ 1 เลือกประเภทสถานที่พักสำหรับการกักตัว 14 วัน

SQ
 • ภาครัฐออกค่าใช้จ่ายเฉพาะสาถนที่พักสำหรับการกักตัว 14 วันให้
 • สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงปักกิ่ง จะจัดสรรโควต้าสำหรับการกักตัวให้ครั้งละ 15 ราย สำหรับคนไทยที่จะเดินทางกลับด้วยเส้นทาง ปักกิ่ง - กรุงเทพ (CA979) ดังนี้ 
  เดือนกพ.64 วันที่ 2 
  เดือนมีค 64 วันที่ 2,16,30
  เดือน เมย 64 วันที่ 13,27 
ASQ
 • ผู้เดินทางจองที่พัก ASQ และ ALQ ที่ได้รับอนุญาต 
 • สามารถเดินทางด้วยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial) ได้

ขั้นตอนที่ 2 สำรองที่พักสำหรับการกักตัว และซื้อบัตรโดยสาร

2.1 หากเลือก SQ 
 1. เช็คโควต้าที่พัก แจ้งความประสงค์ได้ที่ แบบแจ้งความประสงค์ขอรับโควตาในการกักตัวแบบ SQ (รัฐจ่ายค่ากักตัว)
 2. ซื้อบัตรโดยสาร เมื่อได้รับ อีเมล์ยืนยัน โควต้า SQ จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งแล้ว สามารถซื้อบัตรโดยสารเที่ยวบินที่ CA979 กับสายการบินได้โดยตรง
2.2 หากเลือก ASQ
 1. สำรองที่พัก ผู้เดินทางต้องสำรองที่พักโดยตรงกับ ASQ หรือ ALQ ที่ได้รับอนุญาตจากภาครัฐเท่านั้น
 2. ซื้อบัตรโดยสารสามารถซื้อบัตรโดยสารกับสายการบินได้โดยตรง
  *ตรวจสอบรายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi-commercial flights) ได้ที่ https://thaiembbeij.org

ขั้นตอนที่ 3 ขอหนังสือรับรองการเข้าประเทศ (COE)

 • ลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE ที่ https://coethailand.mfa.go.th/ (อย่างน้อย 3 วันทำการ ก่อนเดินทาง)

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมเอกสารสำหรับการขึ้นเครื่องบิน

 • หนังสือรับรอง COE
 • เอกสารการอนุญาตให้พำนักในจีน (Visa/Stay permet) ที่ยังไม่หมดอายุ
 • ผลการตรวจโควิดด้วยวิธี Real-time PCR หรือใบรับรองแพทย์รับรองว่าสามารถเดินทางได้ (Fit to Fly) (ผลตรวจต้องมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
 • แบบ ต.8 ดาวน์โหลดที่ https://qrd.by/4z2a7h
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ 01084318766 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 9-17 น. หรืออีเมล์ [email protected]
ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 788x494 px

แอปพลิเคชั่นสำคัญที่ต้องใช้ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทย

 1. เมื่อเดินทางเข้ากรุงปักกิ่งหรือท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่ง (PEK) จะต้องใช้แอปพลิเคชั่น 健康宝 และ 行程卡
 2. ระหว่างที่อยู่ในท่าอากาศยาน จะต้องสแกน QR code ของศุลกากรจีน  海关 - China Custom
 3. เมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้เดินทางจะต้องดาวน์โหลดและลงทะเบียนใช้งาน ThailandPlus โดยผู้เดินทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ App Store, Google Play Store, Huawei App Gallery

เอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการเดินทางกลับไทย

 1. ลงทะเบียนเพื่อแจ้งความประสงค์และเช็กโควต้าสำหรับการกักตัวประเภท SQ
 2. รายชื่อสถานที่พักประเภท ASQ และ ALQ ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐ
 3. รายชื่อเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ เฉพาะสายการบินของประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า (semi-commercial flights)
 4. ลงทะเบียนเพื่อขอรับ COE
 5. ดาวโหลดเอกสารแบบ ต.8

ข้อมูลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง
ขั้นตอนการเดินทางกลับไทย สำหรับคนไทยในจีน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 802x741 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]