จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม (ล่าสุด ธค 63)

Jan 26, 2021 207
Home > ข้อมูลสถิติกองทุนประกันสังคม > จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จำนวนสถานประกอบการและผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม

รายงานเดือน ธค 63

จำนวนสถานประกอบการ

485,053

กทม 154,212

5 จว.รอบ กทม. 84,417

กลาง(+ตอ) 87,944

อีสาน 52,269

เหนือ 55,673

ใต้ 50,538

ผู้ประกันตน มาตรา 33

11,124,209

กทม 3,837,817

5 จว.รอบ กทม. 2,233,489

กลาง(+ตอ) 2,642,751

อีสาน 921,439

เหนือ 762,343

ใต้ 726,370

ผู้ประกันตน มาตรา 39

1,799,786

กทม 461,395

5 จว.รอบ กทม. 350,801

กลาง(+ตอ) 335,117

อีสาน 218,493

เหนือ 265,015

ใต้ 168,965

ผู้ประกันตน มาตรา 40

3,508,970

กทม 451,918

5 จว.รอบ กทม. 282,301

กลาง(+ตอ) 663,848

อีสาน 844,709

เหนือ 749,305

ใต้ 516,889

Source: สำนักงานประกันสังคม รายงานเดือน ธค 63
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com