ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) และ แฟคตอรี่ ควอรันทีน (FQ) ในจ.สมุทรสาคร

Jan 28, 2021 372

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ในเรื่องความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม หรือศูนย์ห่วงใยคนสาคร และ แฟคตอรี่ ควอรันทีน (FQ) ณ วันนี้ เวลานี้ ยังคงเพียงพอต่อจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ แต่ถ้าในวันต่อๆไป ก็คงต้องดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรายวัน และการประเมินสถานการณ์ในทุกๆ วัน โดยความเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อที่จะบริหารข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันต่อการแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละวันด้วย อีกทั้งเพื่อให้ทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยกันทั้งเรื่องของการรักษาโรคและเศรษฐกิจ

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาครจังหวัดสมุทรสาคร

ข้อมูลปัจจุบัน ณ เวลา 17.00 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2564
 • มีทั้งหมด 9 แห่ง 
 • มีจำนวนเตียงทั้งหมด 3,583 เตียง
 • กำลังดำเนินการ 2,023 เตียง
 • พร้อมใช้ 1,560 เตียง
 • ใช้งาน 769 เตียง คงเหลือ 791 เตียง
โดยจำแนกเป็น
 1. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 1 สนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร
  มีจำนวน 700 เตียง ใช้งาน 535 เตียง คงเหลือ 165 เตียง
 2. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 2 ลานปฏิบัติธรรม วัดโกรกราก
  มีจำนวน 172 เตียง ใช้งาน 93 เตียง คงเหลือ 79 เตียง
 3. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 3 วัฒนาแฟคตอรี่
  มีจำนวน 240 เตียง ใช้งาน 4 เตียง คงเหลือ 236 เตียง
  ชมภาพชุดเต็มๆ ภายในและความพร้อม
 4. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ทต.นาดี
  มีจำนวน 348 เตียง ใช้งาน 134 เตียง คงเหลือ 214 เตียง
 5. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 5 ลานปฏิบัติธรรม วัดสุทธิวาตวราราม
  มีจำนวน 163 เตียง ใช้งาน 0 เตียง คงเหลือ 163 เตียง
  เปิดศูนย์ห่วงใย วันนี้ (28 มค 64)โดยมีพระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นทำการเจิมป้ายศูนย์ห่วงใยคนสาคร และพรมน้ำมนต์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (มหาชน)
 6. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 6 ศูนย์การเรียนรู้ วัดเทพนรรัตน์
  มีจำนวน 100 เตียง ใช้งาน 3 เตียง คงเหลือ 97 เตียง
 7. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 7 ลานเอนกประสงค์ อบต.ท่าทราย
  มีจำนวน 460 เตียง ใช้งาน 0 เตียง คงเหลือ 460 เตียง (คาดว่าจะเปิดใช้งานวันที่ 26 มกราคม)
 8. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 8 ส่วนเพิ่มเติม วัฒนาแฟคตอรี่ (2)
  มีจำนวน 1,000 เตียง ใช้งาน 0 เตียง คงเหลือ 1, 000 เตียง (คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ 30 มกราคม) 
 9. ศูนย์ห่วงใยคนสาคร 9 บริษัทวิท วอเตอร์ ซิสเต็ม ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด และ บริษัท เดอะ มันนี่ จำกัด
  มีจำนวน 400 เตียง ใช้งาน 0 เตียง คงเหลือ 400 เตียง (คาดว่าจะเปิดใช้งานต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564)
 10. ส่วนในด้านของศูนย์ห่วงใยแรงงานสาคร หรือ Factory Quarantine (FQ)
  ขณะนี้มีอยู่ 13 แห่ง จำนวนเกือบ 3,000 เตียง พร้อมใช้งานแล้ว 10 แห่ง จำนวน 2,500 กว่าเตียง อยู่ระหว่างการดำเนินการอีก 3 แห่ง จำนวน 400 กว่าเตียง
 
 
ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (รพ.สนาม) และ แฟคตอรี่ ควอรันทีน (FQ) ในจ.สมุทรสาคร HealthServ.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com