Home : กัญชาทางการแพทย์ / ความรู้สุขภาพ กัญชาทางการแพทย์

เสวนาวิชาการ นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.เกษตรฯ

หัวข้อ สู่อนาคต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชง โดย เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ เทคโนโลยีการสกัด CBD จากกัญชงในระดับอุตสาหกรรม โดย รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์
Date: 26/01/2564 | Update: 04/02/2564 View: 1,481

เสวนาทางวิชาการ "นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร"

วันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564
ณ ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 
”ก่อนกฎกระทรวงกัญชงมีผลบังคับใช้ 1 วัน”
 
ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเพจ
  • “นวัตกรรมและกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  • เพจเครือข่าย “ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์”
  • ”กัญชาชน”
ชมคลิปย้อนหลังได้ที่ เพจ นวัตกรรมฯ 


กำหนดการ
เวลา 13.00 น. พิธีเปิด โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือผู้แทน
เวลา 13.30 น. เริ่ม เสวนาวิชาการ "นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร"
  • วิทยากรท่านที่ 1 คุณช่อขวัญ คิตตี้ ช่อผกา Admin page ”กัญชาชน” เรื่อง “กัญชงในกระแสโลก”
  • วิทยากรท่านที่ 2 เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สํานักงานอาหารและยา เรื่อง “สู่อนาคต ผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากกัญชง”
  • วิทยากรท่านที่ 3 รศ. ดร. วีรชัย พุทธวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนวิตกรรมและกิจการเพื่อสังคม เรื่อง “เทคโนโลยีการสกัด CBD จากกัญชงในระดับอุตสาหกรรม”
ดำเนินรายการโดย คุณผกามาศ ธนพัฒนพงศ์
 
Onsite ได้ 20 ท่าน(ตามบัตรเชิญ) และชมออนไลน์ตามรายละเอียดในเพจ ประสานงานฝ่ายเลขาการประชุม คุณ ฉันทวัช 0890740426

Link 
 
 
เสวนาวิชาการ นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.เกษตรฯ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
เสวนาวิชาการ นวัตกรรมการสกัดกัญชงและการประยุกต์ใช้ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร ม.เกษตรฯ  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com