Home : กัญชาทางการแพทย์ / ข่าวสาร กิจกรรม กัญชาในประเทศ

อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)

ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 12.30 น. ผู้แทนกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-590-7771-3 email narcotic@fda.moph.go.th
Date: 26/01/2564 | Update: 07/02/2564 View: 1,920
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp)
ผ่านทาง Application : Cisco Webex Meeting
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. - 12.30 น.

กำหนดการ

 • 8.30 - 9.30 น. ลงทะเบียน
 • 9.00 - 9.15 น. พิธีปิดการประชุม โดย นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยากล่าวรายงานโดย นางชนิษฐา ตันติศิรินทร์ ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด
 • 9.15 -9.30 น. บรรยาย เรื่อง สระสำคัญของฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง โดย ภญ.ศรัณยา ชวนิชย์ หัวหน้ากลุ่มกำหนดมาตรฐาน กองควบคุมวัตถุเสพติด
 • 9.30- 10.30 น ชี้แจงแนวทาง การยื่นคำขอรับอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) โดย
  ภญ.พรสุรีย์ ศรีสว่าง หัวหน้ากลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
  ภญ.วิภา เต็งอภิชาต เภสัขกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กองควบคุมวัตถุสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • 10.30 -11.30 น. บรรยาย เรื่อง ข้อปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับกัญชง และระบบสารสนเทศ ในการตรวจสอบและกำกับดูแลกัญชง โดย
  ภก.สัญชัย จันทร์โต เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด
  ภญ.บุณณดา หิรัญเจริญ เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบ กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • 11.30 - 12.15 น. บรรยาย เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตผลิตภัณฑ์ สถานที่ และการโฆษณา ด้านเครื่องสำอาง ด้านอาหาร และด้านสมุนไพร โดย
  ผู้แทนกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย
  ผู้แทนกองอาหาร
  ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 • 12.15-12.30 น. ถาม-ตอบ และปิดการประชุม
หมายเหตุ ท่านที่ลงทะเบียนแล้ว จะได้รับการตอบกลับทาง email พร้อมลิงค์ การเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 29 มกราคม 64 

สนใจเข้าร่วม โปรดลงทะเบียนผ่าน QR Code ภายใน 28 มกราคม 2564 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-590-7771-3  email narcotic@fda.moph.go.th

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัด
 
 
อบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) กัญชาทางการแพทย์ Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com