Home : สิทธิประโยชน์ประชาชน

[ประกันสังคม] ลดเงินสมทบ 2 เดือน (กพ-มีค 64) จ่ายแค่ 75 บาท/เดือน

Date: 26/01/2564 | Update: 28/01/2564 View: 1,578
[ประกันสังคม] ลดเงินสมทบ 2 เดือน (กพ-มีค 64) จ่ายแค่ 75 บาท/เดือน  สิทธิประโยชน์ประชาชน  Healthserv.net
ครม.มีมติเมื่อ 26 มค 64 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ.2563 โดยเงินสมทบงวดเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564 ให้จัดเก็บเงินสมทบฝ่ายนายจ้างในอัตราร้อยละ 3 ผู้ประกันตนมาตรา 33 ลดลงเหลือร้อยละ 0.5 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดลงเหลือ 38 บาท เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19
 
ประกันสังคมลดเงินสมทบ 2 เดือน (กพ-มีค 64)
เพื่อช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน
  • นายจ้างลดเหลือ 3%
  • ผู้ประกันตน ม.33 ลดเหลือ 0.5%
  • ผู้ประกันตน ม.39 ลดเหลือ 38 บาท (จากที่จ่ายเดือนละ 432 บาท)
 
ตัวอย่างเช่น 
ผู้ประกันตนมาตรา 33 จะต้องจ่ายเงินสมทบเพียงแค่ 75 บาท (15,000x0.5%)
โดยนายจ้างจะต้องส่งเงินสมทบที่ 3% เท่าเดิมคือ 450 บาท ตั้งแต่เดือน กพ.-มีค 64 ซึ่งผู้ประกันตนจะมีเงินเหลือเพิ่ม 675 บาทต่อเดือน
 
การลดเงินสมทบครั้งนี้จะช่วยลดภาระแก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 จำนวน 12.9 ล้านคน และนายจ้าง 4.85 แสนราย คาดว่าเป็นเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรวม 23,119 ล้านบาท 
 
สำหรับขั้นตอนของกฏกระทรวงดังกล่าว กระทรางแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะได้เร่งดำเนินการเพื่อประกาศใช้เป็นกฏหมายได้ทันภายในกำหนด

สำนักงานประกันสังคม
26 มกราคม 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
ข่าวสารล่าสุด ทั้งหมด

ทั้งหมด

ข่าวอื่นๆ ทั้งหมด

ทั้งหมด

เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com