Home : ข่าว COVID-19

รพ.วิภาวดี ยังคงแผนนำเข้าวัคซีน COVID-19

รพ.วิภาวดี เตรียมนำเข้าวัคซีน COVID-19 จากโมเดอร์นา รวมของกลุ่มทั้งหมดราว 3 แสนโดส คาดว่าจะเข้ามาในเดือน ตุลาคม เป็นอย่างช้า
Date: 04/02/2564 View: 910

รพ.วิภาวดี ยังคงแผนนำเข้าวัคซีน COVID-19

รพ.วิภาวดี เตรียมนำเข้าวัคซีน COVID-19 จากโมเดอร์นา รวมของกลุ่มทั้งหมดราว 3 แสนโดส แต่เฉพาะใน
เครือโรงพยาบาลวิภา ราว 50,000 – 60,000 โดส รูปแบบการทำรายการนั้นจะเป็นในลักษณะคือ ต้องรอ
ให้ทางบริษัทเจ้าของวัคซีนดำเนินการขอขึ้นทะเบียนและประเมินผลการใช้กับทาง อย.ให้เรียบร้อย ซึ่งหาก
ผ่าน อย. เรียบร้อยแล้วทางบริษัทดำเนินการเจรจากับทางบริษัทเจ้าของวัคซีนเพื่อจัดซื้อมาใช้ใน
โรงพยาบาลต่างๆ ของบริษัท และนำฉีดให้กับประชาชนที่สนใจต่อไป สำหรับราคาฉีดต่อ 1 คน คือ 2 โดส
คาดว่าอยู่ที่ราว 8,000 บาท หรือเฉลี่ย 4,000 บาท ต่อโดส ขณะที่วัคซีนคาดว่าจะเข้ามาในเดือน ตุลาคม เป็นอย่างช้า 

บ.หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย)
4/02/2021
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com