Home : กัญชาทางการแพทย์ / กฏหมายเกี่ยวกับกัญชา การปลูก การผลิต

รายชื่อผู้รับอนุญาตจำหน่าย เฮมพ์ ปี 2562-2563

Date: 04/02/2564 View: 566

รายชื่อผู้รับอนุญาตจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ 

ปี พ.ศ. 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
 
เลขที่หนังสือสำคัญ ผู้รับอนุญาต วัตถุประสงค์ จังหวัดและจำนวนพื้นที่ปลูก วันที่ออก – วันที่สิ้นอายุ ของหนังสือสำคัญ
  • 1/2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร
    10 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
  • 2/2563 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
    19 สิงหาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 

ปี 2562

  • 1/2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จ.เชียงใหม่
  • 2/2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร (โดยคณะเภสัชศาสตร์) จ.พิษณุโลก
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]