Vaccine Newsตรวจโควิดข่าวโควิด

Bubble and Seal หลักการจัดการโควิด-19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม

Seal ปิดผนึก จะใช้กับโรงงานที่สามารถจัดสถานที่พักให้พนักงาน พักอาศัยภายในโรงงานได้ Bubble หรือเรียกว่าเป็น เขตเฝ้าระวังพิเศษ จะใช้กับโรงงานที่ไม่สามารถจัดให้พนักงานค้างในโรงงานได้

Update: 08/02/2564 View: 3,972
Bubble and Seal คือกลยุทธ์การจัดการโควิด 19  ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ จ.สมุทรสาครโดยเฉพาะ มุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการกระจายและแพร่กระจายเชื้อออกมานอกพื้นที่หรือสู่สังคมภายนอก พร้อมกับเป็นการจำกัดความเสี่ยงให้กับกลุ่มพนักงานและสถานที่พักอาศัย ตามแผนการควบคุมโรคที่วางไว้

หลักการ Bubble and Seal

  • Seal "ปิดผนึก" จะใช้กับโรงงานที่สามารถจัดสถานที่พักให้พนักงาน พักอาศัยภายในโรงงานได้ ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่โรงงาน ลดการแพร่เชื้อ ขณะนี้มี 1 โรงงานที่ใช้มาตรการนี้ได้  คาดว่าใช้เวลา 28 วัน จะสามารถควบคุมโรคได้ 
  • Bubble หรือเรียกว่าเป็น “เขตเฝ้าระวังพิเศษ” จะใช้กับโรงงานที่ไม่สามารถจัดให้พนักงานค้างในโรงงานได้ พนักงานพักอยู่นอกโรงงาน มีการจัดหาที่พักพนักงานให้อยู่ในสถานที่ที่กำหนด มีการตีกรอบพื้นที่ชัดเจน ตั้งแต่วัดพันธุวงษ์ สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง เป็นต้น ขณะนี้ มี 7 โรงงาน ใน ต.ท่าทราย และ ต.นาดี ที่ต้องเข้ามาตรการนี้
จากโรงงานที่เข้าเกณฑ์ที่จะดำเนินการตามหลักการ Bubble and Seal มีพนักงานรวม 50,083 คน มี 3 โรงงานเริ่มดำเนินการแล้ว ส่วนอีก 4 โรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีที่พักให้กับพนักงาน จะประสานหาแนวทางและปรับรูปแบบที่เหมาะสมให้สามารถควบคุมโรคได้ 

ส่วนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังคงใช้หลักการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) โดยเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะนำออกมารักษาตามระบบ ส่วนผู้ไม่ติดเชื้อให้ทำงานต่อได้ 
 

"ขอชาวสมุทรสาคร อย่ารังเกียจ ถ้าเห็นรถสองแถวรับส่งพนักงานโรงงาน หรือการเดินเท้าต่อแถวกันโดยเว้นระยะห่าง เนื่องจาก ทุกคนกำลังปฏิบัติตามมาตรการ Bubble & Seal เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19"

แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.จากการลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  (8 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการ Bubble and Seal จ.สมุทรสาคร โดยนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน พบว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  ดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด
 

ข่าว/บทความล่าสุด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthservhttps://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)