Bubble and Seal หลักการจัดการโควิด-19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม

Feb 08, 2021 459

Seal ปิดผนึก จะใช้กับโรงงานที่สามารถจัดสถานที่พักให้พนักงาน พักอาศัยภายในโรงงานได้ Bubble หรือเรียกว่าเป็น เขตเฝ้าระวังพิเศษ จะใช้กับโรงงานที่ไม่สามารถจัดให้พนักงานค้างในโรงงานได้

Bubble and Seal หลักการจัดการโควิด-19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม  (ข่าว COVID-19 )
Bubble and Seal หลักการจัดการโควิด-19 ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม  (ข่าว COVID-19 )
Bubble and Seal คือกลยุทธ์การจัดการโควิด 19  ในโรงงานอย่างมีส่วนร่วม เป็นกลยุทธ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้ออกแบบมาเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ จ.สมุทรสาครโดยเฉพาะ มุ่งเป้าไปที่การบริหารจัดการโรงงานขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อควบคุมไม่ให้มีการกระจายและแพร่กระจายเชื้อออกมานอกพื้นที่หรือสู่สังคมภายนอก พร้อมกับเป็นการจำกัดความเสี่ยงให้กับกลุ่มพนักงานและสถานที่พักอาศัย ตามแผนการควบคุมโรคที่วางไว้

หลักการ Bubble and Seal

  • Seal "ปิดผนึก" จะใช้กับโรงงานที่สามารถจัดสถานที่พักให้พนักงาน พักอาศัยภายในโรงงานได้ ไม่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่โรงงาน ลดการแพร่เชื้อ ขณะนี้มี 1 โรงงานที่ใช้มาตรการนี้ได้  คาดว่าใช้เวลา 28 วัน จะสามารถควบคุมโรคได้ 
  • Bubble หรือเรียกว่าเป็น “เขตเฝ้าระวังพิเศษ” จะใช้กับโรงงานที่ไม่สามารถจัดให้พนักงานค้างในโรงงานได้ พนักงานพักอยู่นอกโรงงาน มีการจัดหาที่พักพนักงานให้อยู่ในสถานที่ที่กำหนด มีการตีกรอบพื้นที่ชัดเจน ตั้งแต่วัดพันธุวงษ์ สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน และซอยโรงเรียนบ้านบางปิ้ง เป็นต้น ขณะนี้ มี 7 โรงงาน ใน ต.ท่าทราย และ ต.นาดี ที่ต้องเข้ามาตรการนี้
จากโรงงานที่เข้าเกณฑ์ที่จะดำเนินการตามหลักการ Bubble and Seal มีพนักงานรวม 50,083 คน มี 3 โรงงานเริ่มดำเนินการแล้ว ส่วนอีก 4 โรงงานเป็นโรงงานขนาดใหญ่ ซึ่งไม่มีที่พักให้กับพนักงาน จะประสานหาแนวทางและปรับรูปแบบที่เหมาะสมให้สามารถควบคุมโรคได้ 

ส่วนโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก ยังคงใช้หลักการตรวจหาเชื้อเชิงรุก (Active Case Finding) โดยเมื่อพบผู้ติดเชื้อจะนำออกมารักษาตามระบบ ส่วนผู้ไม่ติดเชื้อให้ทำงานต่อได้ 
 

"ขอชาวสมุทรสาคร อย่ารังเกียจ ถ้าเห็นรถสองแถวรับส่งพนักงานโรงงาน หรือการเดินเท้าต่อแถวกันโดยเว้นระยะห่าง เนื่องจาก ทุกคนกำลังปฏิบัติตามมาตรการ Bubble & Seal เพื่อลดการแพร่กระจายโควิด-19"

แพทย์หญิง อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค.จากการลงพื้นที่ จ.สมุทรสาคร นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  (8 กุมภาพันธ์ 2564) เพื่อติดตามสถานการณ์โควิด 19 และมาตรการ Bubble and Seal จ.สมุทรสาคร โดยนายแพทย์เกียรติภูมิกล่าวว่า จากมาตรการ Bubble and Seal ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขได้วางแผนควบคุมโรคในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อเป็นวงกว้างและการแพร่เชื้อสู่ชุมชน พบว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างดี  ดำเนินการในโรงงานขนาดใหญ่ไปแล้ว 9 แห่ง มีพนักงานรวมกว่า 52,000 คน ส่วนโรงงานขนาดกลาง/ขนาดเล็ก ตลาดสด และในชุมชนเสี่ยง ยังคงเฝ้าระวังค้นหาเชิงรุกต่อเนื่อง เพื่อติดตามและค้นหาผู้ติดเชื้อให้มากที่สุด
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

น่าสนใจในหมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลธนบุรี
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลเมืองเลยราม
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
โรงพยาบาลสมิติเวช ไชน่าทาวน์
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา
โรงพยาบาลกรุงเทพ
โรงพยาบาลกรุงเทพ
เพิ่มเพื่อน @healthserv

https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ

"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด"

ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

หมวดหมู่ข้อมูลสุขภาพบน HealthServ.net
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com