Home : ข่าว COVID-19

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดย สถาบันวัคซีนแห่งชาติ จากเพจไทยรู้สู้โควิด
Date: 09/02/2564 View: 556

 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 - สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

Q1: จริงหรือไม่ ขณะนี้ทั่วโลกมีวัคซีนโควิด-19 ที่ขึ้นทะเบียน และได้รับอนุญาตให้ฉีดในภาวะฉุกเฉินแล้วถึง 6 ชนิด

A1: ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน ขณะนี้ทั่วโลกมีวัคซีนโควิด-19 ที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน (EUA) แล้วจากผู้ผลิต 9 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ชนิดวัคซีน
 
โดยวัคซีนที่มีการขึ้นทะเบียนและได้รับการยอมรับขณะนี้มีเพียง 3 ชนิด คือ ของ Pfizer Moderna และ AstraZeneca ที่เหลือเป็นการขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินโดยใช้ผลการทดลองเฟส 2 เท่านั้น แม้วัคซีนของจีนและรัสเซียที่ขึ้นทะเบียนไปก่อนหน้าตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค. 2563 แต่ก็ยังไม่มีผลเฟส 3 อย่างเป็นทางการออกมา
https://www.facebook.com/thaimoph/posts/245600653716512
 
 

Q2: จริงหรือไม่ ที่วัคซีนของ AstraZeneca ที่ไทยจองซื้อ ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดการทดลอง

A2: วัคซีนโควิด-19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันทุกชนิดยังไม่สิ้นสุดการทดลอง ซึ่งทั้งของ Pfizer และ Moderna ก็ยังต้องมีการเก็บข้อมูลต่อเนื่องเพื่อดูประสิทธิผลของวัคซีนหลังสามเดือน
ในขณะที่ของ AstraZeneca ได้รับอนุมัติทะเบียนให้ใช้วัคซีนในกรณีฉุกเฉินจากหน่วยงานควบคุมกำกับของอังกฤษแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2563

Q3: เพราะเหตุใด ประชากรจากกว่า 10 ประเทศทั่วโลก จึงได้รับวัคซีนมากกว่า 5 ล้านโด้ส

A3: เนื่องจากประเทศเหล่านั้นได้ทำการจองวัคซีนล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. 2563 โดยขณะที่ทำการจองนั้น ยังไม่ทราบผลเบื้องต้นของการศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีน จึงมีความเสี่ยงสูงมากที่จะไม่ได้รับวัคซีน
 
ทั้งนี้ การเปิดเผยผลการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนโควิด 19 เบื้องต้น เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงต้นเดือน พ.ย.2563 โดย Pfizer/BioNTech 
 
สำหรับประเทศไทย การจองวัคซีนล่วงหน้าก่อนทราบผลเฟส 3 โดยมีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับวัคซีนนั้น ต้องอาศัยการออกประกาศใช้อำนาจตาม พ.ร.บ. ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ.2561 ที่ออกประกาศเมื่อวันที่ 12 ต.ค. 2563
https://www.facebook.com/thaimoph/posts/245630550380189
 

 Q5: จริงหรือไม่ ที่ประเทศไทยมุ่งอยู่กับวัคซีนของ AstraZeneca เพียงอย่างเดียว

A5: ไม่เป็นความจริง ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายการจัดหาวัคซีนเพื่อให้ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชาชนไทย ในปี 2564 ซึ่งมีการดำเนินการในหลายแนวทาง
 
อย่างไรก็ตาม การจองซื้อวัคซีนจาก AstraZeneca จำนวน 26 ล้านโดส เป็นเพียงข้อตกลงชุดแรก ขณะนี้ยังมีการเจรจากับผู้ผลิตวัคซีนอีกหลายบริษัท 
 
ทั้งนี้ ไม่ได้มีการเจาะจงว่าจะทำการร่วมมือเฉพาะกับผู้ผลิตรายใดรายหนึ่ง

Q6: เป็นไปได้หรือไม่? ที่ภาคเอกชนจะเข้ามามีบทาทในการนำเข้าวัคซันโควิด-19

A6: มีความเป็นไปได้ ไม่ได้มีการปิดกั้นภาคเอกชนในการนำเข้าวัคซีนมาจำหน่ายในประเทศ 
แต่ทั้งนี้ วัคซีนที่ภาคเอกชนจะนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศจะต้องได้รับการอนุมัติจาก อย. เพื่อเป็นการประกันว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพ ความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากล

Q7: จริงหรือไม่ ที่ประเทศไทยยังไม่มีแผนรองรับการขึ้นทะเบียนวัคซีน เพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

A7: ไม่เป็นความจริง เนื่องจาก อย.ได้มีการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการขึ้นทะเบียนแบบฉุกเฉินไว้แล้ว  [ข่าวประกาศอย.]
 

Q8: เป็นไปได้หรือไม่? ที่ประเทศไทยจะสามารถเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้

A8: มีความเป็นไปได้ ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้เร่งรัดจัดหาวัคซีนโควิด 19 ในทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนไทยเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วที่สุด และมีกำหนดแผนการใช้วัคซีนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการฟื้นฟูประเทศจากสถานการณ์ระบาดนี้โดยเร็ว
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]