Home : ข่าวสาธารณสุขไทย

ห้องฉุกเฉินยุคใหม่ ยุค New Normal ER

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปรับห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ (New Normal ER) รองรับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์
Date: 10/02/2564 View: 716
ห้องฉุกเฉินยุคใหม่ ยุค New Normal ER  ข่าวสาธารณสุขไทย  Healthserv.net

กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ปรับห้องฉุกเฉินรูปแบบใหม่ (New Normal ER) รองรับการแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรทางการแพทย์

 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 กรมการแพทย์ ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลการการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในโรงพยาบาล โดยเฉพาะห้องฉุกเฉินที่ถือเป็นด่านแรกที่จะต้องพบผู้ป่วย ซึ่งนอกจากต้องคัดกรองความรุนแรงอย่างรวดเร็วแล้ว ยังต้องพิจารณาเรื่องประวัติความเสี่ยง เช่น เคยไปสถานที่มีการระบาดมาก่อน เคยสัมผัสบุคคลติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค

ก่อนยุคโควิด-19

ซึ่งตามปกติขั้นตอนในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล จะมีมาตรการตั้งแต่รับผู้ป่วยจากบ้าน มาถึงจุดคัดกรอง เข้าห้องฉุกเฉิน ทำการรักษา พออาการดีขึ้นหรือคงที่ จึงสามารถส่งไปยังแพทย์เฉพาะทาง ซึ่งปกติจะมีโต๊ะบริการ พยาบาลคัดกรอง ประชาชนออกันเต็ม ไม่มีการเว้นระยะห่าง

ยุคโควิด-19

แต่หลังจากมีโควิด-19 ห้องฉุกเฉินทุกที่ปรับตัวในการรับสถานการณ์ เช่น จัดแบ่งพื้นที่ตั้งแต่จุดคัดกรองสำหรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง มีห้องแยกโรคความดันลบ เต้นท์ความดันลบ ตู้เก็บสิ่งส่งตรวจความดันลบ ตู้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยความดันลบ มีการอบรมความรู้ให้กับบุคลากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการฝึกสวมใส่และถอดชุดอุปกรณ์ป้องกัน รวมถึงวางระบบด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค นอกจากนี้การนำเทคโนโลยีเข้ามาให้บริการตามแนวทางการแพทย์วิถีใหม่หรือ New Normal ER จะช่วยลดจำนวนผู้ป่วยที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาล เช่น พบแพทย์ทางออนไลน์ การจัดส่งยาถึงบ้าน เพื่อลดระยะเวลารอคอยและเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย
 

วิธีปฏิบัติในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคในห้องฉุกเฉิน

  1. มีการป้องกันไม่ให้สัมผัสแตะต้องเนื้อตัวโดยจะเน้นการใช้ชุดอุปกรณ์ป้องกันอย่างเหมาะสม เพราะพยาบาลคัดกรองจะเป็นด่านแรก
  2. ผู้ป่วยที่รอรับบริการ มีการรักษาระยะห่างตั้งแต่ 1- 2 เมตร
  3. การปรับรูปแบบของรถกู้ชีพฉุกเฉิน 1669 โดยให้ทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลใส่ชุดป้องกัน PPE ตั้งแต่ไปรับผู้ป่วยที่บ้านจนถึงโรงพยาบาล
  4. การซ้อมทีมฉุกเฉิน เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ เช่น วิธีการใส่ท่อช่วยหายใจในห้องความดันลบ
  5. การเข็นผู้ป่วยไปห้องไอซียูมีการใส่ชุดป้องกัน และมีการใช้เตียงขนส่งความดันลบ  (negative transfer capsule) ขนย้ายผู้ป่วยไปห้องผ่าตัดหรือไอซียู เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้ป่วย 
ซึ่งมาตรการเหล่านี้คือสิ่งสำคัญในการป้องกันการแพร่กระจายของโรคขั้นพื้นฐานแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ประชาชนต้องปฏิบัติทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน คือสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อย ๆ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างทางสังคมจะทำให้ท่านห่างไกล COVID - 19

 
ขอขอบคุณ   8  กุมภาพันธ์ 2564
 
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลซีจีเอช พหลโยธิน
ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า...
ราคา 229,000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com