Home : กัญชาทางการแพทย์ / การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ ร้าน HOP Beer House จัดงาน “Cannabis kitchen @HOP” เสนอพิชซ่าเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ
Date: 12/02/2564 View: 646
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net

จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟเมนูสุขภาพ อร่อยปลอดภัย ถูกใจผู้บริโภค

 
11 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส. ) เป็นประธาน เป็นประธานเปิดงาน “Cannabis kitchen @HOP” โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชีมา ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี ในการเปิดเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพพร้อมเสริ์ฟ โดยมี นายมงคล ศรีธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครบรู จำกัด ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House และคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นเกียรติในพิธี 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การที่ HOP Beer House ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ แจ้งความจำนงค์มายังมหาวิทยาลัยในการขอรับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม ทราบว่า มีเมนูหลากหลายถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกทางหนึ่ง
 
 
ศาสตราจารย์ ดร.หนึ่ง เตียอำรุง คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มทส. เปิดเผยว่า โครงการการผลิตกัญชาเชิงคุณภาพเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ของ มทส. ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจในการผลิตกัญชาคุณภาพรุ่นแรก ผ่านการวิเคราะห์พบว่า ปลอดสารพิษ ไร้สารตกค้าง ปราศจากโลหะหนัก และได้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนากัญชา ตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้ส่งมอบผลผลิตให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายได้แก่ โรงพยาบาลคูเมือง โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ และกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ปัจจุบันกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นที่ 2 แล้ว 
 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์กัญชา ในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่14 ธันวาคม 2563 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอาหาร และเครื่องดื่ม โดยได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากกัญชาได้หลากหลายยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการร้าน HOP Beer House ถือเป็นเอกชนรายแรกที่แจ้งความจำนงค์ขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชาเชิงพาณิชย์จำนวน 60 กิโลกรัมแห้งต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนครราชสีมา ได้ขออนุญาตนำผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่โคราช เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น Hemp&HOP warter และ ชา เป็นต้น ถือเป็นหนึ่งในการต่อยอดกัญชาคุณภาพสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยภาคเอกชน เป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมาอีกด้วย

#โคราชเปิดเมนูกัญชาแห่งแรก

มทส.โชว์เมนูสุขภาพจากผลผลิตกัญชาคุณภาพ ที่ไม่ใช่ยาเสพติด เปิดเมนูอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ครัวซอง ฯลฯ ที่ปลอดภัยไร้สารพิษ โดนใจผู้บริโภคอีกทางเลือกที่ร้าน HOP Beer House แห่งแรกในโคราช
 
วันที่ 11 ก.พ.64 ที่ร้าน HOP Beer House ถนนสืบศิริ อ.เมือง จ.นครราชสีมา รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เป็นประธานเปิดงาน “Cannabis kitchen @HOP” พร้อมนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจ.นครราชสีมา ร่วมทำพิชซ่าเมนูกัญชาเพื่อสุขภาพ
 
โดยมี นายมงคล ศรีธรรมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท โคราช ไมโครบรู จำกัด ผู้บริหารร้าน HOP Beer House ให้การต้อนรับ
 
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. กล่าวว่า “การที่ HOP Beer House ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่ได้มาตรฐานทั้งด้านรสชาติและโภชนาการ แจ้งความจำนงค์มายังมหาวิทยาลัยในการขอรับผลผลิตใบกัญชาในส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาประยุกต์ใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหาร และเครื่องดื่ม" 
 

"ทราบว่า มีเมนูหลากหลายถือเป็นการต่อยอดกัญชาจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายสู่การเพิ่มมูลค่าเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเป็นทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงกัญชาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย อันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดนครราชสีมา ได้อีกทางด้วย"

 
สำหรับร้าน HOP Beer House ถือเป็นเอกชนรายแรกที่แจ้งความจำนงขอรับใบกัญชาในส่วนที่ไม่เป็นยาเสพติดเพื่อนำมาใช้ประกอบอาหาร โดยขอรับใบกัญชาเชิงพาณิชย์จำนวน 60 กิโลกรัมแห้งต่อปี ซึ่งถือเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารและเครื่องดื่มของจังหวัดนครราชสีมา 
 
โดยทางร้านได้ขออนุญาตนำผลผลิตกัญชาคุณภาพจากมหาวิทยาลัยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารและเครื่องดื่ม เช่น พิซซ่า สปาเก็ตตี้ ต้มไก่โคราช  เมนูของหวาน เช่น พุดดิ้ง  ครัวซอง และเครื่องดื่ม เช่น Hemp&HOP warter และ ชา เป็นต้น


เพจ Korat : เมืองที่คุณสร้างได้
11 กพ 64
 
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
จากผลผลิตกัญชาคุณภาพ มทส. สู่วัตถุดิบอาหารและเครื่องดื่ม  กัญชาทางการแพทย์  Healthserv.net
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร
โปรแกรมตรวจเช็คความเสี่ยงไทรอยด์...
ราคา 3,100
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com